Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması

mimarizm.com / 16 Mart 2015

Büyükada Çarşı Camii Derneği tarafından, adanın sosyal, kültürel, mimari dokusunu bütünleyecek özgün bir proje elde edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın teslim tarihi 1 Haziran 2015.
AÇIKLAMA
İstanbul'un Adalar İlçesi beşi meskûn dokuz adadan oluşmaktadır. Büyükada ilçe merkezidir. Adalar'da yedi cami, onsekiz kilise ve iki sinagog bulunmaktadır.

Büyükada'da bulunan dört caminin en eskisi 1895'te yapılmış olan Büyükada Hamidiye Camii'dir. 1967 yılında Nizam Camii, 1985 yılında ise Kumsal Camii yapılmıştır. En son ibadete açılan ve bir hayırsever tarafından 1986 yılında çarşı içinde bulunan bir apartmanın dönüştürülmesiyle cami olarak kullanılmaya başlanan Hacı Havva Özen Camii ise fizikî bakımdan yetersizdir ve ihtiyaca cevap vermemektedir.

Yıllar içinde çarşının kalabalıklaşması sonucu, Hacı Havva Özen Camii'ne ibadete gelen Ada halkı, esnaf, yerli- yabancı ziyaretçilerden oluşan cemaat, zaman zaman yola taşmak durumunda kalmaktadır. Bununla birlikte binanın kıble yönüne dönük olmaması ve bu yüzden iç mekânların verimli kullanılamaması, İslâm dininin gerektirdiği temizlik şartlarının sağlanmasındaki zorluklar, bu caminin kapatılıp yerine, yine çarşı içinde başka bir caminin yapılması zaruretini doğurmuştur.

Sonuçta, Büyükada'da çarşı içinde ihtiyaca cevap verecek, silüete uygun, çevreci teknolojilerden ve mühendislik çözümlerinden yararlanan, Ada'nın mimarî ve doğal dokusuyla bütünleşebilecek bir cami Adalılar tarafından istenmektedir. Büyükada'nın öngörünümünde ve çarşı içinde yer alacak, Ada'nın sembollerinden biri olmaya aday bu projenin yarışmayla belirlenmesine karar verilmiştir.

Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması'nın amacı Büyükada'nın sosyal, kültürel, mimari dokusunu bütünleyecek, özgün çizgilerde günümüz koşullarında bir proje elde edilmesidir.

Bu amaçla adanın ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi, silueti bozmayan, çevreci teknolojilerden ve mühendislik çözümlerinden yararlanan, mimarlık ve güzel sanatları teşvik eden, cami mimarisinin kültürel sürekliliğini dikkate alan bir ibadethaneyi Büyükada'ya kazandırmak temel hedeftir.


YARIŞMANIN AMACI
Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması'nın amacı Büyükada'nın sosyal, kültürel, mimari dokusunu bütünleyecek özgün bir proje elde edilmesidir. Bu amaçla adanın ihtiyaçlarına uygun, siluete katkı yapan, çevreci teknolojilerden vemühendislik çözümlerinden yararlanan, mimarlık ve güzel sanatları teşvik eden, camiimimarisinin kültürel sürekliliğini dikkate alan bir ibadethaneyi Büyükada'yakazandırmak temel hedeftir.


YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ
Yarışmanın Konusu; Diyanet İşleri Başkanlığının İstanbul İl Müftülüğü'ne camiiyapılmak üzere tahsis etmiş olduğu alan; Büyükada İskelesi'nin doğu yönünde, eskiAYEDAŞ işletme binası ve veznesinin bulunduğu yerde Ada halkının ibadet ihtiyacınıkarşılayacak bir caminin mimari fikir projesi ile elde edilmesi işidir.Yarışmanın Yeri; 21.09.2011 t.t.'li 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı RevizyonNazım İmar Planı'nda "dini tesis alanı" olarak belirlenen, İstanbul İli, Adalar ilçesi,Büyükada Şehit Recep KOÇ Caddesi ile Çiçekli Yalı Sokağı kesişiminde, 27 ada, 16parselde kayıtlı toplam 465m²'lik taşınmaz; çarşı içinde, vapur iskelesine 250 m.uzaklıkta ve Gülistan caddesi üzerinden denize cephelidir. (Parsel üzerinde yer alan vemescit olarak kullanılan zemin+1 katlı yapı yok sayılacaktır) (Bkz. Ek-1 ve Ek-1A).


DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Atilla AYTAÇ, Adalar İlçesi Belediye Başkanı
Yavuz Bülent BAKİLER, Edebiyatçı - Yazar
Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI, Eski İstanbul İl Müftüsü
Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ, Hukukçu - Yazar
Ediz HUN, Eski Milletvekili - Sanatçı;
Üner KIRDAR, Emekli Büyükelçi
Veysel Karani PEKDEMİR, Büyükada Çarşı Camii Dernek Bşk.
Kamil TUNCEL, İlçe Müftüsü
Prof.Dr. Rahmi YARAN, İstanbul İl Müftüsü

ASİL JÜRİ ÜYELERİ
Prof. Dr. Harun BATIRBAYGİL, (Jüri Bşk.) Mimar-Tasarımcı
Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ, Mimar - Şehir Plancısı
Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN, Mimar- Mimarlık Tarihçisi
Prof. Dr. Güzin KONUK, Mimar- Kentsel Tasarımcı
Prof. Dr. İbrahim NUMAN, Mimar-Mimarlık Tarihçisi

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Yrd. Doç. Dr. Erdem DAMCI, İnşaat Mühendisi-Yapı
Dr. Aras NEFTÇİ, Mimar-Mimarlık Tarihçisi
Dr. Refik YÜKSEK, Mimar-Restorasyon Uzmanı

RAPORTÖRLER
Mustafa Kahraman KARAKUŞ, İç Mimar
Dr. Elif KORKMAZ, Şehir Plancısı
Emine Hilal KORUCU, İletişim Uzmanı
Taner TAVLAŞ, Mimar


YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 11 Mart 2015 Pazartesi
Soru sorma süresinin bitimi: 3 Nisan 2015 Cuma, 17:00
Soru-cevap için jürinin toplanması: 8 Nisan 2015 Çarşamba
Cevapların ilanı ve yarışmacılara gönderilmesi: 10 Nisan 2015 Cuma
Proje Teslim Tarihi: 1 Haziran 2015 Pazartesi, 17:00
Jüri değerlendirme toplantısı: 6-7-8 Haziran 2015
Sonuçların açıklanması: 10 Haziran 2015 Çarşamba
Proje Sergisi: 13 - 21 Haziran 2015
Kolokyum ve ödül töreni: 13 Haziran 2015 Cumartesi Saat:15:00


ÖDÜLLER
1. ÖDÜL: 40.000 TL
2. ÖDÜL: 30.000 TL
3. ÖDÜL: 20.000 TL
1. MANSİYON: 10.000 TL
2. MANSİYON: 10.000 TL
3. MANSİYON: 10.000 TL


Şartname için
tıklayınız. 


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :