Gökçeada Lise Kampusu

mimarizm.com / 26 Ocak 2017
PAB Mimarlık imzası taşıyan projede eğitim ve donatı alanlarının kent yaşamıyla bütünleşik bir yaşam oluşturması hedeflenerek “açık bir kampus” kurgusu yaratılmış.

Çağdaş eğitim modelleri ve yaklaşımları ile birlikte dünyada eğitim mekânları ister istemez dönüşüyorken, Türkiye hâlâ eğitimdeki temel gereksinimlerini gidermeye, her çocuğa eşit eğitim hakkı verme gibi temel konular üzerinde ilerlemeye çalışmaktadır. Uygulanabilecek bir tip proje yerine Gökçeada Lise Kampusu’nun yarışma ile elde edilmesi alternatif, yenilikçi, öğrenciyi merkeze koyan, katılımcı ve saydam eğitim modellerinin test edilebileceği bir öğrenim ortamının sağlanabilmesi bakımından çok değerlidir.

Projenin ana çıkış noktası, eğitim ve donatı alanlarının kent yaşamı ile bütünleşik bir yaşam oluşturması, “açık bir kampus” kurgulanması olmuştur. Gökçeada gibi küçük ölçekli, kısıtlı olanaklara sahip bir ada yerleşimindeki halkın, kampusun kütüphane, çokamaçlı salon, spor merkezi, kafeterya, konferans salonu gibi sosyal alanlar ile meydan ve açık spor alanlarını iki farklı lisenin öğrencileri ile birlikte ortak olarak kullanabilmesi kamu kaynaklarının çok yönlü, verimli bir şekilde kullanımına olanak tanırken; sosyal etkileşimin de üst düzeye çıkmasını sağlayacaktır.

Ada genelinde ve merkezde kentli yaşamın yararlanabileceği meydan, park gibi alanlar ile sosyal donatılar konusunda büyük bir eksiklik bulunmaktadır. Oluşturulacak kampus alanı, doğusunda yer alan park alanı ile birlikte ada halkı için de büyük bir rekreasyonel alan oluşturma potansiyeline sahiptir. Alan şu an için kent merkezinin sonu gibi görülse de, İnönü Caddesi’nin sahip olduğu yoğun kamusal kullanımdan beslenerek, İnönü Caddesi (merkez) ile kentin kuzeydoğusunda gelişimini sürdüren konut gelişim bölgesi arasında bir geçiş ve yoğun kullanım alanı potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla kampusun yalnızca öğrencilere değil, bütün kentlilere hizmet edecek, kentle bütünleşmiş ve sosyal donatı eksiğini gideren bir yapılaşma içinde örgütlenmesi öngörülmüştür. Bu öngörü, sınırlı kaynakların da bütün kamuyla daha paylaşılabilir ve verimli kullanılabilir olmasını olanaklı kılacaktır.

Alan halihazırda, adada eşi bulunmayan yoğunluk ve gelişmişlikteki ağaç ve bitki örtüsü zenginliğine sahiptir. İnönü Caddesi ve konut gelişim alanından gelen yaya akışının bu dokudan yararlandırılması “açık bir kampus” tasarlanması için temel motivasyonu oluşturmuştur. Buna göre İnönü Caddesi üzerinden gelen yaya akışı kamusal işlevlerle ve peyzajla desteklemiş bir rota ile kişiyi arazinin içine davet eder. Yaya önce eğitim bloklarını sınırlayan çeperden beslenerek meydana ulaşır. Kentli, meydan ve çevresinde bulunan kütüphane, açık ve kapalı spor alanları ile öteki sosyal donatılardan yararlanabildiği gibi rotanın devamında, yeni geliştirilecek koru dokusu içerisindeki hobi bahçeleri, spor, piknik ve çayır alanlarını da kullanabilir. Rotanın devamı yayayı yurt ve eğitim yapılarının çevresinden dolaştırarak tepede yer alan park alanına ve bakı terasına ulaştırır.

Meslek Lisesi ve Öğretmen Lisesi’ne ait öğrenim mekânları, iki kurumun bu mekânları ortak bir şekilde paylaşabileceği düzende, öğrenciler ve eğitmenler arasındaki etkileşimi (dolayısıyla etkileşim ile öğrenmeyi) üst düzeye çıkaracak biçimde kurgulanmıştır. Öğrenim mekânları ve ilgili sosyal donatılar, arazinin güneyinde yer alan var olan istinat duvarına dayanarak parçalı ve az katlı bir yapılaşma oluşturur. Zemin katta iki kurumun ortak kullanabileceği birimler (laboratuvar, ortak derslikler, yemekhane vb.) geçirgen ve yaya akışı sağlayacak şekilde düzenlenerek, hem öğrenciler hem de öğretmenler için korunaklı açık ve yarı açık alanlar oluştururlar. Farklı karakterlere sahip bu alanlar öğrencinin aidiyet duygusunu güçlendirerek açık alan kullanımına, fiziksel harekete ve dolayısıyla etkileşime katkı sağlar. Öğrenim mekânları, sahip oldukları farklı açılım noktaları ile cadde, meydan, koru ve yurt ile ilişki kurabilir. Bu bağlantılar gerek görüldüğü takdirde kontrol altına alınarak, öğrenim alanının dışarıdan erişime denetimli bir şekilde kapanmasını sağlayabilir. Parçalı yapılaşma, derslik koridor düzeninde de kendisini hissettirerek üst katlarda koridorlar üzerinde kapalı teneffüs nişleri ile yarı açık ve açık teraslar sağlayarak öğrenimin sınıf dışında da devam etmesini, doğal ışık ve hava yönünden zengin dolaşım alanlarının oluşmasını teşvik etmektedir.

Öğrenim mekânlarının zemin katında yer alan resim, müzik derslikleri, laboratuvarlar, atölyeler hem cadde hem de yerleşke içerisindeki avlular ile ilişki kurarak hem ada halkının yerleşkedeki faaliyetler konusunda bilgi sahibi olmasını, bu öğrenim faaliyetleri ile etkileşime geçmesini hem de öğrencilerin gerçekleşen sanatsal ve bilimsel faaliyetleri rahatça gözlemleyebilmesini amaçlamaktadır. Buna göre caddeden yürüyen bir adalı müzik dersliğinin duvardan açılan cephesinden müziği dinleyebilirken, meslek lisesi avlusundan geçen bir öğrenci yapılan resim çalışmalarını gözlemleyebilecektir. Yine zemin katta yer alan yemekhane ve kantin çift cepheden (hem cadde hem de avlulardan) kullanıma açılabilerek, hem öğrencilere hem de adalıya hizmet verebilecektir. Yerleşkeye ait donatılar adalının gündelik yaşamının bir parçası olacak ve yerleşke çevreyi dönüştürecek bir katalizör olacaktır.

Yaya rotası üzerinde ve meydan çevresinde konumlanmış, büyük hacimlere sahip spor salonu,  konferans salonu gibi kütleler, arazideki şevlerden ve kot yapısından yararlanarak kısmi olarak yer altına alınmış, kütlelerin insan ölçeği ve doğal doku ile ilişkisinin uygun bir düzeyde korunması sağlanmıştır. Yaya rotası üzerinde konumlanmış ek birimler, kafeterya, soyunma odaları ve kurs/atölye odaları ile kamusal kullanımı zenginleştirmekte aynı zamanda yarı açık ve korunaklı alanlar oluşturmaktadır.

Arazi üzerindeki bütün düzenlemeler çevreyle ve yerel yapısal karakterlerle uyumlu bir şekilde ele alınmıştır. Var olan ağaçlar yerleşimle uyumlu bir şekilde korunacaktır. Var olan ağaçlar ve geliştirilmesi planlanan yeni ağaçlık bölgeler yapısal ve açık alanların doğusu ile kuzeyini yoğun bir şekilde sararak, sert poyrazlara karşı korunaklı bir çeper oluşturacaktır. Arazinin halihazırda sahip olduğu zengin doğal peyzaj arazi genelinde korunarak, ana peyzaj karakterini oluşturacaktır. Belirli alanlarda özel peyzaj düzenlemeleri, hobi bahçeleri, spor alanları ve etkinlik çayırı kapsamında özel düzenlemeler yapılacaktır.

 


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :