"Mimarlık İçin Mimarlar" Grubu Aday Listesini ve Programını Açıkladı

mimarizm.com / 24 Ocak 2008

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin 27 Ocak Pazar günü gerçekleşecek seçimlerine katılacağını açıklayan "Mimarlık İçin Mimarlar" grubu, aday listesini ve programını açıkladı. Türkiye'nin önde gelen 84 mimarının "Mimarlığa yol açın!" başlıklı bir deklarasyonla desteğini verdiği hareket kısa süre içinde büyük bir ilgi gördü, özellikle web ortamında oluşan destek gruplarının üye sayısı birkaç bine ulaştı.

Grubun açıkladığı aday liste, Prof. Dr. Atilla Yücel'in önderliğinde, serbest çalışan ve akademisyen mimarlardan oluşuyor. Uzun süre görev yaptığı İTÜ dışında çeşitli Türk ve yabancı üniversitelerde konuk öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Atilla Yücel, MO, UIA, UNESCO, CIB, AKAA, UNDP, UNCHS, CEAA, AIA gibi ulusal ve uluslararası bir dizi mesleki ve bilimsel kuruluşa üye. Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Atilla Yücel'in mimarlık kuramı, konut ve kent mekanı ile ilgili pek çok ulusal ve uluslararası araştırma ve yayını bulunuyor.

 

Prof. Dr. Atilla Yücel'in önderliğindeki listenin en önemli özelliği ise genç mimarların çoğunluk oluşturması: Aday yönetim kurulunun yaş ortalaması 43.

 Mimarlık İçin Mimarlar" grubunun açıkladığı programda açıklık, şeffaf yönetim, katılımcı yönetim için yeniden yapılanma, demokratik olma ve kent demokrasisi oluşturma gibi başlıklar öne çıkıyor.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Candan Çınar, Can Çinici, Tülin Hadi, Arda İnceoğlu, Hüseyin Kahvecioğlu, Saitali Köknar, H. Sinan Omacan, Simla Sunay Özdemir, Zühre Sözeri, Asuman Yeşilırmak, Atilla Yücel

Mimarlık İçin Mimarlar Ekibi Yönetim Kurulu

Candan Çınar

1967 yılında doğdu. 1988'de İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimini, 1999'da YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde doktora eğitimimi tamamladı. Halen YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Üretimi Bilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Can Çinici

1962 yılında Ankara'da doğdu. 1984 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 -1991 yılları arasında Londra-Architectural Association School of Architecture'dan AA Grad. Dipl. Derecesi aldı. 1990 - 1995 yılları arası ODTÜ Endüstri Tasarımı Bölümü'nde "stüdyo kritiği" olarak görev yaptı. 1992 yılından beri Çinici Mimarlık Ltd. bünyesinde proje, uygulama ve yarışma faaliyetlerini yürütmektedir.

Tülin Hadi

1969 yılında İstanbul'da doğdu. Orta eğitimini 1987 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nde tamamladı. İTÜ Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra bir süre Londra'da Bernard Blauel'in ofisinde çalıştı. Daha sonra bir süre Turgut Cansever ile çalıştı. 1994 yılından itibaren Cem İlhan ile ortak çalışmaya başladı. Birlikte katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli ödüller aldılar. Yarışma etkinliği dışında iç mekan ve endüstri ürünleri tasarımı çalışmalarını da sürdürmektedir.

Arda İnceoğlu

1965 yılında İstanbul'da doğdu. İTÜ'de lisans, NCSU'da yüksek lisans eğitimi aldı. Ulusal ve uluslararası proje yarışlmalarına katıldı, jüri üyeliklerinde bulundu. Eğitim ve mimari uygulama çalışmalarını başta İpek Yürekli ve Deniz Aslan olmak üzere ekip çalışlmaları ile sürdürmekte, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Doçent olarak Mimari Proje ve Mimarlık Kuramı dersleri vermektedir.

Hüseyin Kahvecioğlu

1964 yılında İstanbul'da doğdu. 1986 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesinde akademik göreve başladı. 1992-93 yıllarında Mimarlar Odası'nda Denetleme Kurulu üyeliğinde bulundu. 1998-1999 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri, "University of Cincinnati – DAAP"da  misafir araştırmacı olarak görev yaptı. 1990 yılından itibaren katıldığı mimari ve kentsel tasarım proje yarışmalarında çeşitli ödül ve mansiyonlar kazandı, çeşitli projeleri uygulandı. Halen İTÜ Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte.

Saitali Köknar

1973 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 1992-1996 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimini tamamladı. Öğrenciliği sırasında sonradan Ulusal Mimarlık Sergisi Mesleğe Katkı Ödülü alan Türkiye Mimarlık Öğrencileri Buluşmaları'nda aktif görev aldı. 2001 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Programı Yapı Bilgisi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1996-2001 yılları arasında çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştı, ikisi ödülle sonuçlanan çok sayıda yarışmalara katıldı. 2001-2006 yılları arasında Ahmet Önder ve Hayriye Sözen ile birlikte "Mono Mimari Tasarımlar" da kurucu ortak olarak çalıştı. 2001 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği İTÜ Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Programı'nda doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

H. Sinan Omacan

1972 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni 1990 yılında tamamlayarak İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık eğitimine başladı. 1996 yılında tamamladığı mimarlık lisans eğitimi boyunca "Beyaz Duvar" dergisi ve "Türkiye Mimarlık Öğrencileri Buluşmaları"nda görev aldı. 2001 yılında İTÜ Mimarlık Tarihi Anabilimdalı'nda yüksek lisans eğitimini Zaman-Mekan Deneyimi: Canlılarda Yaşamalanı Belirleme başlıklı tezi ile tamamladı. 2004-2007 yılları arasında Eskişehir Osmangazi ve İstanbul Kültür Üniversiteleri'nde misafir öğretim görevlisi olarak proje stüdyo yürütücülüğü yaptı. 1998 yılından beri Atölye Mimarlık'ta çalışmaktadır.

Simla Sunay Özdemir

1976 yılında İstanbul'da doğdu. 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden dördüncülükle mezun oldu. 2001 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarım Anabilim Dalı, Bina Araştırma ve Planlama Programında  Yüksek Lisans eğitimini, "20.Yüzyıl Mimarlık Mirası; Ankara Opera Binası ve 1923-1950 Yılları Arası Türk Mimarlığında Yüksek Mimar Şevki Balmumcu'nun Yeri" adlı teziyle tamamladı. Mimar Nevzat Sayın'ın yanında büro ve şantiye stajı yaptı. Mezun olmadan Haydar Karabey'in yanında çalışmaya başladı. Mimar Cana Dölay ile City Farm Mağazaları tasarım ve uygulamalarında yer aldı. 2001'den bu yana eşi mimar Alpay Özdemir ve mimar Ali İşeri ile birlikte A-Mimarlık'ta serbest mimarlığa geçti.

M. Zühre Sözeri

1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1993 yılında MSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde lisans, YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Programı'nda 1995 yılında yüksek lisans, 2004 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1996-1998 yılları arasında YTÜ'de araştırma görevlisi, 1995-2001 yılları arasında kurucularından olduğu Proje Dizayn mimarlık ofisinde mimar-tasarım yönetmeni olarak çalıştı, 2004-2006 LabPlace İstanbul'da kurucu, proje yürütücüsü olarak yer aldı. 2005-2006 öğretim döneminde YTÜ Mimarlık Fakültesi'nde, 2007-2008 öğretim yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde proje yürütücüsü ve davetli öğretim görevlisi olarak bulundu. Halen kurucularından olduğu Avrasya Sanat Kolektifi'nde çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Asuman Yeşilırmak

1953 yılında doğdu. 1976 yılında İDGS Akademisi Mimarlık Yüksek Okulundan mezun oldu. 1977 yılında Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosunda başlayan kent planlaması alanındaki çalışmalarını 1990-2007 arasında İBB Şehir Planlama Müdürlüğünde sürdürmüş olup, halen İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde devam etmektedir. 2000-2001 döneminde Mimarlar Odası İstanbul Şubesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Mimdap yayın kurulu üyesidir.

Atilla Yücel

1942 yılında İstanbul'da doğdu. 1965 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden yüksek mimar mühendis olarak mezun oldu. İTÜ dışında çeşitli Türk ve yabancı üniversitelerde ve programlarda konuk öğretim üyeliği dışında birçok konferansa katıldı ve jüri üyeliği yaptı. MO, UIA, UNESCO, CIB, AKAA, UNDP, UNCHS, CEAA, AIA gibi ulusal ve uluslararası bir dizi mesleki ve bilimsel kuruluş üyelikleri ve etkinliklerine katılan Atilla Yücel'in mimarlık kuramı, konut ve kent mekanı ile ilgili pek çok ulusal ve uluslararası araştırma ve yayını bulunmaktadır. 1983'den beri önemli kesimi yayınlanmış konut, kamu yapıları, turizm, restorasyon, koruma proje ve uygulamalarını kurucusu ve ortağı olduğu MArS-Mimarlar'da devam ettirmektedir.


Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :