Mimarlar Odası: "Gelibolu Yarışması'nda Jüri Yeniden Düzenlenmelidir"

mimarizm.com / 16 Ocak 2009
Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan "Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kabatepe Tanıtım Merkezi Fikir Projesi Yarışması", içerik ve yürütmesi hakkında eleştiriler almıştı. Şimdi de Mimarlar Odası yarışmaya ilişkin bir basın duyurusunda bulundu.

Mimarlar Odası'nın resmi web-sitesinde yayınlanan açıklamada, Oda'nın Yarışmalar Komitesi ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildiği belirtilen yarışmanın içeriği ve şartnamesine dair tespitlerin yapıldı.

Açıklama öncelikle, yarışmanın konu edildiği alanın Koruma Kurulu tarafından onaylanmamış bir imar taslağı olduğuna yer verildi. Aynı zamanda yarışmanın konusu ve ihtiyaç programının nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda "fikir yarışması" olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğu, söz konusu yarışmanın ölçek anlamında da bir "mimari proje" yarışması olduğunun altı çizildi. Belirtilen gerekçeler kapsamında yarışmanın jüri üyeleri arasında yalnızca bir mimar olmasının hatalı bir yürütme olarak nitelendirildiği açıklamada, Mimarlar Odası'nın saf dışı bırakıldığı imasında da bulunuldu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Gelibolu Yarımadası ile ilgili TC Orman Bakanlığı tarafından 1998 yılında Uluslararası Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Fikir Proje Yarışması açılmış ve ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Raci Bademli, yarışmayla elde edilen projenin hayata geçirilebilmesi için özverili çabalarla kapsamlı çalışmalar yürütmüştür. Özellikle Raci Bademli'nin kaybının ardından, bu yarışma ve ardından yaşanan süreç göz ardı edilmiş ve konu sürüncemede bırakılmıştır. Yine, TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 yılında, üstelik kendi kurumunun yarışma ile elde ettiği üst ölçekli projesinin varlığına karşın, henüz Çanakkale Koruma Kurulu tarafından onaylanmamış bir imar planı taslağı üzerinden böyle bir yarışma açmaktadır. Kurulun onayı alınmadan yarışma açılması kamu yararına aykırı bir işlem olup, yapılan giderler, verilen ödüller ve harcanan zaman açısından kamunun zarara uğratılması söz konusudur.

"Yarışmanın konusu ve ihtiyaç programı ile belirlenen ve yarışma sonucu elde edilecek eser/ürün "simülasyon" üst başlığı ile tanımlanmış olmasına rağmen, alt açılım metni tümüyle mimari proje referanslıdır ve bir "yapı"yı tanımlamaktadır. 1/100 ölçekte istenen, "dolaşılan ve oturulan sergi alanları, görsel işitsel salon, giriş ve kafeterya bölümleri ile yönetim kısmı" mimari çözümler gerektirmektedir. Simülasyon kurgusu da bu mimari projenin bir parçasıdır. Dolayısıyla "fikir yarışması" adı ile içerik uyuşmamaktadır.

"İhtiyaç programı, mimarlık, endüstriyel tasarım, kent planlama gibi tasarım disiplinlerinden meslek üyelerinin uzmanlığını gerektirmesine rağmen, yedi kişilik jüride sadece bir mimar üye bulunmaktadır. Ayrıca, jüri konusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği"ndeki tanımlar gayet açık ve net iken, ilgili meslek odalarından jüri talebinde bulunulmamıştır. Yarışma şartnamesinde geçen "TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği'nin 27. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon ve jüri bedellerinin % 5'leri tutarındaki kesintiler TC Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından bloke edilerek ilgili meslek odası hesabına aktarılacaktır." ibaresi ile, yarışmanın Resmî Gazete'de yayımlanan ilanında jürideki tek mimar üyenin karşısında Mimarlar Odası ibaresinin bulunması, yarışmanın hiçbir aşamasında Oda desteği ve katkısı istenmediği halde, böyle bir durumun var olduğu izlenimini vermektedir.

"Mimarlar Odası, yarışmanın durdurularak, hukuka ve üst ölçekli plan ve projelere uygun olarak ve ilgili meslek odalarından istenecek uzman meslek sahiplerinden oluşan bir jüri ile yeniden düzenlenmesini istediğini kamuoyuna duyurur."
İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :