Şanlıurfa Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'na Yürütmeyi Durdurma Kararı

mimarizm.com / 28 Nisan 2023
Peyzaj Mimarları Odası tarafından, Şanlıurfa Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'na yönelik açılan dava sonuçlandı.

"07.10.2021 tarihli 31621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şanlıurfa Sarayönü (Kızılay) Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması" ilanındaki şartnamenin 9. maddesinde jüri üyeleri ve raportörler başlığında duyurulan asli ve yedek jüri üyeleri arasında Peyzaj Mimarına yer verilmediği tespit edilmiş, 11. Maddesinde "Yarışmacılardan  İstenilenler" başlıklı "E. Kimlik Zarfı" bölümünün "a. Yarışma Şartları Kabul Belgesi" ve "d. Ekip Listesi" bentleri ile şartnamenin  E. Kimlik Zarfı bölümünün aynı isimli (Yarışma Şartları Kabul Belgesi) "a" bendinde düzenlenen ve şartnamenin eki "tip" Kabul Belgesi`nin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve ardından İPTALİ istemine ilişkin Odamız tarafından 05 Kasım 2021 tarihinde dava açılmıştır. 

Dava konusu yarışmanın; Teknik Şartnamesinin "Yarışma Jüri Üyeleri ve Raportörleri" başlıklı 9. Maddesinin iptaline karar verilmiştir.

Aynı davada "Yönetmeliğin ‘Yarışmaya katılma esasları‘ başlıklı 15. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde, "Fikir yarışmalarına katılacaklarda meslek odası üyesi olma koşulu aranmayabilir." kuralı yer almaktadır. Yönetmeliğin bu düzenlemesinde fikir yarışmalarına katılacaklarda meslek odası üyesi olma koşulu aranmaması herhangi bir şarta bağlanmamıştır. Dolayısıyla idarenin bu Yönetmelik kuralına dayanarak fikir yarışmalarına katılacaklarda meslek odası üyesi olma koşulu aramaması önünde hukuki bir engel bulunmamakta olup bu konuda idare geniş takdir yetkisine sahiptir. Öte yandan, meslek odası üyesi olma koşulu aranmamasının yarışmacıların meslekten men/yasaklı olup olmadığının denetimi ve tespiti yönünden herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığı da belirtilmelidir." İfadeleri gereğince "Yarışmacılardan İstenenler Başlıklı" 11. maddesinin E. Kimlik Zarfı bölümünün (a) ve (d) bentleri ile Şartname ekindeki "Yarışma Şartları Kabul Belgesi"nin katılımcıların meslek odası üyesi olmaması ile ilgili konuda idareye takdir yetkisi verildiği gerekçesi ile ret kararı verilmiştir.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşamış olduğumuz deprem afetinden de anlaşılacağı üzere, yarışma alanı da dahil olmak üzere kentlerimizdeki açık ve yeşil alanların toplanma alanları olarak değerlendirilmesinin son derece önem arz ettiği gözler önüne serilmiştir. Bu nedenle, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak her zaman kamu yararını göz önüne alarak meslek alanlarımıza yönelik sürdürdüğümüz hukuki mücadelemize devam edeceğimizi belirtir, davanın reddedilen bölümü üzerinden Mahkemenin gerekçesinin hatalı olduğunu, idarenin takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olması nedenleri ile karara karşı temyiz kanun yoluna başvuracağımızı tüm üyelerimize ve kamuoyuna bildiririz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası"


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :