Peyzaj Tasarımı – Temel Kavramlar ve Tasarım İlkeleri

mimarizm.com / 27 Nisan 2021
YEM Yayın’ın, Dr. Pınar Köylü ve Prof.Dr. Oğuz Yılmaz tarafından kaleme alınan Peyzaj Tasarımı - Temel Kavramlar ve Tasarım İlkeleri adlı yeni kitabı yayımlandı.

YEM Yayın'dan çıkan "Peyzaj Tasarımı - Temel Kavramlar ve Tasarım İlkeleri" kitapları aracılığıyla, Pınar Köylü ve Oğuz Yılmaz, peyzaj mimarlığının temel alanlarından “peyzaj tasarımı” konusunda Türkçe basılı yayın eksikliğinin giderilmesine, bu alandaki kuramsal altyapıya ilişkin dil birliğinin sağlanmasına ve kuram ile uygulama arasındaki bağın güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyorlar. 

Peyzaj tasarımına yönelik hazırlanan ve iki kitaptan oluşacak yayınların ilki olan bu kitabın yazarlarının, böyle bir çalışmayı yapma gerekçeleri özetle şöyle:

“Tasarımla ilgili farklı meslek alanlarını da kapsayan gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kökenli kaynaklarda bazı kavramların kullanımlarında kimi zaman farklılıkların görülmesi, kimi zaman da ortak bir dil birliğinin olmaması, mesleki iletişim açısından bazı sorunların ve/veya zorlukların yaşanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, bu kavramların köken ve anlamlarının araştırılarak bunların öz Türkçe karşılıklarının bulunması ve bunların dilimize yerleştirilerek görsel anlatıma ilişkin dil birliğinin sağlanması, bu kitabın amaçlarından biridir.

Bir peyzaj mimarının çok yönlü bilgi birikimine sahip olmasının yanında, çevreye bakmayı bilmesi ve çevrede gördüklerini kuramsal bilgi donanımıyla da birleştirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kitabın diğer amacı; kuramsal bilginin somut örneklerle açıklanarak ve özellikle de somut görsellerle desteklenerek kuram ve uygulama arasındaki boşluğu kapatmaktır. Bu bağlamda, kitaptaki konulara ilişkin anlatı örneklerinin genellikle doğal ve/veya yapılı çevre ile ilişkili olmasına özen göstererek; anlatımların özellikle bu tür çevreleri içeren görsellerle desteklenmesi bizim için önem taşıdı.

Eğitim-öğretim dışında uygun zaman buldukça bir araya geldiğimizde, bazen bir sözcük üzerinde bile saatlerce süren karşılıklı tartışmalarımızla adım adım ilerleyerek gelişen bu kitabın yazımı uzun sürmüş olsa da, bu tartışmaların bizi en çok düşündüren, en öğretici kısımlar olduğunu belirtmemiz gerekir. Peyzaj mimarı gözüyle çevrenin, tasarımın kuramsal kavramları açısından nasıl ele alınabileceğini ortaya koyabilmek için kitapta öncelikli olarak kendi çektiğimiz fotoğraflara yer verip; bunların yetersiz olduğu durumlarda ise uluslararası ağdaki görsellerde arama yapıp, konuyu en iyi anlatabilecek görselleri bulmaya çalıştık. Bu da bize, aslında tasarımın olmazsa olmazı olan yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerimizi geliştirme olanağı sundu...”

Başta peyzaj mimarlığı öğrencileri ve akademisyenleri ile peyzaj mimarları için hazırlanan bu kitabın mimarlık, iç mimarlık ve tasarımla ilgili diğer alanlardan öğrenci, bilim ve meslek insanlarına da ışık tutarak, bu kişilerin peyzaj mimarlığı açısından tasarımın nasıl ele alındığına ilişkin görüş geliştirmelerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Peyzaj Tasarımı – Temel Kavramlar ve Tasarım İlkeleri’nin editörlüğünü Burçin Yılmaz, redaksiyonunu Burcu Agalar, grafik tasarım ve uygulamasını ise Kemal Kara yaptı.

*

Prof.Dr. Oğuz Yılmaz Hakkında

1956 yılında Ankara’da doğdu. Kurtuluş Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1980 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayarak aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. 1987’de lisansüstü eğitimini tamamladı ve bilim doktoru unvanını aldı. 1990’da yardımcı doçentliğe, 1993’te doçentliğe atandı. 1999-2000 öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde kendi isteğiyle görev aldı ve Rektör Danışmanlığı yaptı. 2000 yılında Profesör oldu. Bu süreçte başta Ankara olmak üzere birçok kentimizdeki ulusal projelerin yanı sıra Ürdün, Libya gibi ülkelerdeki uluslararası projelerin yürütülmesinde görev aldı. 2008 yılında, daha önce iki kez bölüm başkan yardımcılığı yaptığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı oldu. Bu dönemde bölüm eğitim programlarının düzenlenmesi ve Bologna Ölçütleri’ne uyum sağlanmasında önemli rol oynadı. 2009 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi’nin kurulmasını sağladı. 2010 yılında Peyzaj Mimarları Odası Başkanlığı’na seçildi ve bölüm başkanlığı görevinden erken ayrıldı. Daha önce de iki dönem İkinci Başkanlığını yaptığı Peyzaj Mimarları Odası Başkanlığı sürecinde odanın kurumsallaşması, teknolojik altyapı, yayınlar, yarışmalar, yaz okulları, akreditasyon ve mülk alımı konularında önemli kararlar alınıp uygulanmasını sağladı.2018 yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği’nin (PEMDER) kuruluşunda yer alarak İkinci Başkanlık görevini üstlendi. Dernek çalışmalarında temel hedeflerden olan eğitimde akreditasyon bağlamında, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 08/04/2020 tarihli toplantısında alınan kararla, derneğin Peyzaj Mimarlığı Öğretim Programları’nın akreditasyonu konusunda yetkilendirilmesinde rol oynadı. Temel bilimsel çalışma alanları peyzaj tasarımı, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı eğitimi ve peyzaj mimarlığı tarihidir. Bu alanlarla ilgili olarak; çeşitli ulusal proje yarışmalarında ödüller ve mansiyonlar kazandı. Birçok döner sermaye projesine katıldı ve yürüttü. 3 TÜBİTAK, 3 Ar-Ge ve 2 AB projesinde yer aldı. AB destekli uluslararası öğrenci eğitim programlarında üç yıl görev aldı. Lisansüstü eğitim programında 6 doktora ve 21 yüksek lisans öğrencisi yetiştirdi. Kitap, makale ve derleme olarak yayınları bulunmaktadır.

Dr. Pınar Köylü Hakkında

Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nü, bölüm ikincisi olarak bitirdi. 1994-96 yılları arasında Ankara Üniversitesi ile Atina Ulusal Teknik Üniversitesi, Belfast Kraliyet Üniversitesi, Bologna Üniversitesi, Brüksel Üniversitesi, Uluslararası Teknoloji Üniversitesi (Fransa) işbirliğinde yürütülen 349 No.lu MED-CAMPUS Projesi Avrupa Yüksek Lisans Programı’na katıldı ve Çevre Yönetimi alanında Avrupa yüksek lisans derecesi aldı. 1995-97 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde burslu olarak yüksek lisans eğitimine devam ederek, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında yüksek lisans derecesi aldı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini 2003 yılında tamamlayarak doktor unvanını aldı. Doktora eğitimi sürecinde, 1998-2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde araştırma görevlisi kadrosunda görev yaptı. Ağustos 2005’te Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde öğretim görevlisi; Şubat 2006’da Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Yard. Doç. / Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna atandı. 2008-10 ve 2012-18 yılları arasında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Genel Koordinatörlüğü tarafından Grundtvig Ziyaret ve Değişim Faaliyetleri; TÜBİTAK 2224 Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği ve ERASMUS ders verme hareketliliği kapsamında çeşitli burslar aldı. Ayrıca, gerek TÜBİTAK gerekse Ankara ve Düzce (Abant İzzet Baysal) Üniversitelerinin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörlükleri tarafından desteklenen projelerde görevler aldı. Temel çalışma alanları peyzaj tasarımı, peyzaj mimarlığı eğitimi, peyzaj mimarlığı tarihi ve çevre psikolojisidir. Bu kapsamda, Routledge tarafından basılan The Routledge Handbook of Teaching Landscape adlı kitapta “An Overview of the Landscape Design Studio in the Context of Experiential Learning Theory” başlıklı bölümün yanı sıra kitap, kitap bölümü, makale ve bildiri olmak üzere ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :