MimED 2015'in Soru-Cevapları Yayınlandı!

mimarizm.com / 27 Kasım 2015

DÖNEMLER

- Geçen sene ilk döneme ait projemi yollamak istiyorum illa ikinci dönemden yollamak zorunda değilim değil mi?

Hayır. Geçen sene mimari tasarım stüdyolarında yaptığınız güz, bahar ya da yaz okulu projelerinizle katılabilirsiniz.

- Benim okulda üçüncü senem gözükse de proje dersim bir süre okula devam etmediğim için birinci sınıf ikinci dönem projesi. Burada nasıl değerlendirmeye alınacak? Maddelerde açıklayıcı bir yazı bulamadım.

Projeniz hangi sınıfın hangi dönemi projesiyse bu şekilde katılım formunda belirtmelisiniz. Sizin kaçıncı sınıfta olduğunuzun önemi yok.

- MimED 2015 yarışmasına proje 4 kapsamında hazırladığım bir proje ile katılmak istiyorum fakat 2. sınıf dersi olan proje 4’ü aldığım sırada 3. sınıf öğrencisi olarak gözüküyordum. Bu durumda projemi 2. sınıflar kategorisinde mi, yoksa 3. sınıflar kategorisinde mi yollamam gerekir?

Projeniz hangi sınıfın hangi dönemi projesiyse [sizin durumunuzda 2. sınıf oluyor] bu şekilde katılım formunda belirtmelisiniz. Sizin kaçıncı sınıfta olduğunuzun önemi yok.

- Mimed 2015’e 4.sınıf 2.dönem projemle katılmak istiyorum ancak şartnamede bitirme projelerinin yarışmaya dahil olmadığı yazıyor. Okulumda 4.sınıf 2.dönem stüdyosu bitirme proje dersi olarak geçmemekte, yani bitirme projesi gibi bir proje dersi okulun eğitim sisteminde yok. Bu noktada yarışmaya 4. Sınıf 2. Dönem projemle katılabilir miyim?

Bitirme projesi olarak kastedilen sizin bahsettiğiniz 2.dönem projeleridir. Yarışmaya sadece 4.sınıf 1.dönem [güz dönemi] projeler kabul edilmektedir.

- Yarışmaya katılım koşulları arasında, "2014-2015 güz", "2014-2015 bahar" vs. yarıyıllarındaki projeler katılabilmektedir maddesi içermektir. Aslında 2014 yılının güz yarıyılındaki proje yarışma kapsamına girmekte midir, yoksa 2014-2015 döneminin güz yarıyılı olan, yani sadece 2015 güzünü mü kapsamaktadır?

Akademin Eğitim Yılı 2014-2015 olarak geçmektedir. Burada Güz dönemi 2014 senesini, Bahar ve Yaz dönemleri ise 2015 yılını ifade etmektedir.

ERASMUS

- Ben İTÜ Mimarlık öğrencisiyim. Geçen sene Berlin'de Erasmus yaptım. ERASMUS sürecimde yaptığım projeyle MimED öğrenci yarışmasına katılabiliyor muyum, yoksa ancak İTÜ'de geçirdiğim dönemlerde ürettiğim bir proje ile mi katılabiliyorum?

MimED Mimarlık Öğrenci Yarışması sadece Türkiye ve KKTC üniversiteleri Mimarlık Bölümü öğrencilerinin yine bu üniversitelerin mimari tasarım stüdyolarında ürettikleri projelere açıktır. Yurtdışında yapılmış projeler kabul edilmemektedir.

- Bu yıl Mimarlık Eğitimi Derneği'nin düzenlemiş olduğu MimED 2015 Öğrenci Projesi Yarışması’na katılmak istiyorum fakat şu an ERASMUS Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde yurtdışında eğitim görmekteyim. Bu şartlar altında yarışmaya katılmamda bir sakınca olur mu?

Geçen sene Türkiye ya da KKTC üniversiteleri Mimarlık Bölümü, mimari tasarım stüdyolarında yaptığınız projenizle yarışmaya katılabilirsiniz. Şu anda yurtdışında olmanız bir engel değildir.

GRUP OLARAK KATILIM

- Geçen seneki projemizi 4 kişilik gruplar halinde yapmıştık. 4 kişilik bir grup olarak tek ortak bir proje ile katılabilir miyiz?

MimED’e grup olarak katılmada herhangi bir engel yoktur.

KİMLİK KODU / KATILIM ÜCRETİ

- Katılım formunda belirtilen kimlik kodumuzu nasıl öğrenebiliriz?

Katılım kodunuzu 5 rakamdan oluşan bir rümuz olarak kendiniz belirliyorsunuz. Birden fazla projeyle katılıyorsanız her ayrı proje için ayrı bir rümuz belirlemeniz gerekiyor.

- Katılım ücretlerinin ödenmesi ile ilgili banka ve fiyat detayları neler?

MimED2015 Öğrenci Ödülleri’ne gönderilen her bir proje için 30TL katılım ücreti alınmaktadır. Bir proje birden fazla öğrencinin ortak çalışması ise bir öğrencinin katılım ücreti ödemesi yeterlidir.

Banka bilgileri                 Mimarlık Eğitimi Derneği

                           TC İş Bankası Ayaspaşa Şubesi Hesap No. 425044                          

                            IBAN     TR50 0006 4000 0011 0050 4250 44

- Bir başvuru aşaması olacak mı yoksa katılım formlarını da proje teslimi ile aynı gün mü yapacağız?

Proje paftaları, katılım formu, katılım ücreti makbuzu, vs. hepsi teslim günü [2 Aralık 2015 Çarşamba 11.00-18.00] verilecektir. Ayrı bir başvuru aşaması yoktur.

PAFTALAR

- Yollayacağım projeme ait paftalarımı doğrudan size yollasam olur mu herhangi bir revizyon istiyor musunuz? Plan kesit 3d gibi temel şeylerse paftamda bulunmaktadır.

- Yarışmaya katılabileceğimiz projeyi, okuldaki sunum paftasıyla mı yollamak zorundayız, yoksa aynı proje ve fakat farklı sunum paftasıyla yarışmaya katılabilir miyiz?

- Sunum tekniğine ait (maket, çizimler) herhangi bir istek listesi var mı? (1/50 çizim,1/100 maket gibi). Yoksa sunumda tamamen özgür müyüz?

- Yarışmaya göndereceğim proje dönem içinde 4 paftadaydı 2 paftaya indirmek için 1/200 olan plan ölçeğini 1/500 yapıyorum sorun olur mu?

Paftalarınızda bir revizyon istenmemektedir. Okuldaki sunum paftalarının aynısını da göndermek zorunda değilsiniz. Sunum tekniği ya da ölçek açısından bir sınırlama yoktur. Projenizi en iyi anlatan teknik ve çizim / modellemelerle sunumunuzu hazırlayabilirsiniz.

- MimED2015 öğrenci proje yarışması için birinci dönem projelerimizden olan 2 adet 2d organizasyonla grup olarak katılabiliyor muyuz? 3 boyut kuralı var mı?

Yarışmaya grup olarak katılabilirsiniz. 3 boyut şartı yoktur.

- Projelerimizin maketlerini istiyor musunuz?

Maket kesinlikle istenmemektedir. Sergileme imkanımız kısıtlıdır. Maketlerinizin fotoğraflarını çekerek paftalarınızda kullanabilirsiniz.

- MimED yarışması için paftalarımız boyutları nelerdir?

- A1 pafta olarak getirmem mi gerek?

- Pafta sınırlaması var mı?

Yarışmaya her bir proje için en fazla 2 adet A1 pafta ile katılabilirsiniz.

“Projeler sergileme kolaylığı açısından en fazla 2 adet A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda sert zeminli [kalın karton, fotoblok, vb.] pano üzerinde [yapıştırma, baskı, vb.] sunulacaktır. Bu pano[lar] dikey [portrait] şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır. Panoların sergileme durumuna göre yan yana ya da alt alta konulabileceği de göz önünde bulundurulmalı; bir çizim / resim vs. iki panoya bölünmemelidir.”

TR / ENG PROJE AÇIKLAMASI

- Projeyi anlatan metin ile ilgili bilgiye ulaşamadım. Geçen yılki gibi ilk paftada aşağıda 10cm’lik bantta hem İngilizce hem Türkçe olarak mı yazılacak?

- Proje raporunun hem İngilizce hem Türkçesi mi istenmekte?

“Projelerin değerlendirilmesi sırasında jüriye tanıtım amaçlı projenin yeri, konusu, içeriği, tasarım konsepti gibi bilgileri içeren 200 kelimelik bir metin proje panosuna eklenmelidir. Bu metin ilk proje panosunda en alt kısımda ayrılacak 10cm.lik bir bant içinde Türkçe ve İngilizce olarak yer alacaktır. Metinde yarışmaya katılan öğrencinin kimliğini açıklayacak isim, üniversite, proje yürütücüsü vb. bilgilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.”

- İlk paftanın altına 200 kelimelik proje raporu istemişsiniz. Rapor hem Türkçe hem İngilizce olup iki dilin toplam kelime sayısı mı 200 kelime olacak?

Her iki dilde de en fazla 200’er kelimelik bir rapor istenmektedir. Toplamda en fazla 400 kelime etmektedir. Daha az da yazabilirsiniz.

TESLİM

 - ERASMUS Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde yurtdışında eğitim görmekteyim. Buradan posta yoluyla gönderdiğimde ne kadar sürede elinize ulaşacağından emin olamadığım için, paftalarımı ve kimlik zarfımı benim yerime bir başkasının elden teslim etmesi mümkün mü?

Projeleri 2 Aralık 2015 Çarşamba günü topluyoruz. Jüri değerlendirmesi 5/6 Aralık Cumartesi / Pazar günlerinde olacak. Şartnamede belirttiğimiz gibi posta ile gönderilecek projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 2 Aralık 2015] dikkate alınacaktır ancak postadan kaynaklanan gecikme ve problemlerden MimED sorumlu değildir. Yurtdışından jüri vaktine kadar projeleriniz elimize ulaşmayabilir. Paftalarınız ve kimlik zarfınızı bir arkadaşınızın teslim etmesi daha uygun olacaktır.

- Biz ODTÜ ikinci sınıf öğrencileri olarak yarışma kataloğunuzu okuduk fakat yarışma için posterlerle birlikte, sonraki aşamalarda projenin de gönderilmesi veya bizim gelmemiz gerekecek mi, gerekecekse hangi aşamada ve ne zaman, açığa kavuşturmak istedik.

Projeniz, yarışma katılım belgeleri, kimlik zarfı, katılım ücreti dekontu vs. gibi dokümanları elden teslim edebilir ya da posta ile gönderebilirsiniz.  Elden teslim edilecek projeler 2 Aralık 2015 çarşamba günü, saat 11.00-18.00 arasında “İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Binası, 203 koridoru, 34437 Taksim / İstanbul” adresine ulaştırılmalıdır.Posta ile gönderilecek projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 2 Aralık 2015] dikkate alınacaktır. Sonuçlar 7 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 17.00’de İTÜ Taşkışla 109 numaralı salonda yapılacak kolokyumda açıklanacaktır. Kolokyuma katılmanızı bekleriz.


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :