İklim Değişikliği Disiplinlerarası Bir Değerlendirme

mimarizm.com / 28 Ağustos 2023
Editörlüğünü Murat Sezik ve Gülizar Çakır Sümer’in üstlendiği, İklim Değişikliği isimli kitap, İdealKent Yayınları tarafından yayımlandı.

Önceleri sadece yaşamını idame ettirmek amacıyla doğaya yaklaşan insan, modern çağda çevreyi faydacı bir yaklaşımla ele almış, çevreyi kendine göre, şekillendirmiş ve tamamen kendi amaçlarına ve çıkarlarına hizmet eder hale getirmiştir. Endüstrileşme, kentleşme ve nüfus artışı gibi faktörler dünyanın üzerindeki yükü artırmış ve özellikle dünyanın gelişmiş ülkelerinin benimsemiş olduğu “sürekli tüketim” ve “sürekli üretim” yaklaşımı iklim değişikliği gibi bir küresel sorununu doğurmuştur.

İklim değişikliği aşırı ısınma veya aşırı soğuma şeklinde kendini gösteren, yağış rejimleri, hava olayları ve tarımsal üretim üzerine etki ederek insan hayatını önemli ölçüde etkileyen bir sorun haline gelmiştir. Bütün bunlarla birlikte, sınır aşan felaketlere sebebiyet vermesi nedeniyle uluslararası düzeyde önlem alınması gereken bir sorun haline gelmiştir.

İklim değişikliğinin yol açtığı problemlere çözüm üretmek amacıyla, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlatılan uluslararası çalışmalar neticesinde pek çok çevre koruma politikası ve mevzuat üretilmesine rağmen bugün gelinen aşamada maalesef hala istenilen düzeylere ulaşılamamıştır.

Kentler, nüfusun ve ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı merkezler olarak küresel sera gazı salımında önemli bir paya sahip olduğundan iklim değişikliğinin hem sorumlusu hem de mağdurudur. Ayrıca kentler, sahip oldukları beşerî, ekonomik ve kültürel zenginlikler nedeniyle iklim değişikliğine bağlı olumsuz etkiler karşısında ciddi bir risk altındadırlar.

İklim değişikliğinin farklı boyutlarıyla ele alındığı bu çalışma bu riskleri gözler önüne sererek varolan ve yaklaşan tehlikelere karşı bir uyarıcı niteliğindedir.

 

*

Murat Sezik Hakkında

Malatya doğumlu, İlk ve Orta Öğrenimini Malatya’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında Yüksek lisans programını tamamladı. Kamuda idarecilik görevini ifa ederken 2011 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında doktora programına başladı. 2015 yılında doktora programını bitirdi. 2015- 2019 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Halen İnönü Üniversitesi İİBF, SBKY Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Yazarın kentleşme, kent kimliği, kentsel dönüşüm, yerel yönetimler, yerel siyaset, çevre sorunları, Çevresel Etki Değerlendirme ve Çevreci STK’lar üzerinde çok sayıda makalesi ve kitap bölümü bulunmaktadır. Ayrıca “Mevsimlik Hayatlar” isimli, Adıyamanlı mevsimlik tarım işçilerinin yaşam mücadelesini konu edinen bir alan araştırması ve “Güncel Kentsel Sorunlar” isimli iki kitabı yayımlanmıştır.

Gülizar Çakır Sümer Hakkında

1996 yılında İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede 1999’da yüksek lisans, ve 2007’de doktora derecesini aldı. 2010 yılında yardımcı doçent olarak atandı ve 2018’den itibaren İnönü Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü-Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı’nda Doçent olarak görev yapmaktadır. Alana yönelik makale, kitap bölümü ve bildirileri bulunmaktadır.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :