AGFE: "Yıkımlar Durdurulmalı"

mimarizm.com / Filiz YAVUZ / 14 Ekim 2009


6. TAVSİYELER
6.1 BM İnsan Yerleşimleri Direktörü'ne Öneriler

Zorla Tahliyeler konusunda detaylı araştırma ve Tahliyeler ve Yıkımlar Gözlem Evi Kurulması.
Türkiye'de toprak, barınma ve kentsel yenileme/rehabilitasyon hakkındaki hukuki çerçevenin uluslararası hukuk ve antlaşmalar ve özellikle Avrupa Birliği seviyesindeki kanunlar ve haklarla uyumlu hale getirilmesi
BM İnsan Yerleşimleri Barınma Hakkı Özel Raportörü'nün davet edilmesi.
TOKİ'ye verilen 2009 En İyi Uygulamalar Ödülü
AGFE Misyonu BM İnsan Yerleşimleri'ni en iyi uygulama ödülü alan TOKİ projesine bir ziyaretin yapılması ve törenden önce projenin dikkatlice değerlendirilmesi konusunda cesaretlendirmektedir. Misyon böyle bir görevi üstlenmeye hazırdır. Bu konu BM İnsan Yerleşimleri'nin (ve daha az olmak kaydıyla AGFE'nin) uluslar arası ve ulusal meşruiyeti için çok önemlidir. Misyonun elde ettiği bilgilere göre bahsi geçen proje için TOKİ ödül almamalıdır.    
 Uluslar arası İşbirliği
Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Antlaşması madde 11 / Genel Yorum 4'de ve İnsan Yerleşimleri Gündemi'nde belirtildiği üzere uluslar arası taahhütler ve eylem planları önerilebilir, ör. Gecekondu yerleşimlerinin iyileştirilmeleri için Türkiye'ye finansal destek ve krediler sağlanabilir.

6.2. BM İnsan Yerleşimleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve onun yerel yönetimlere iletilecek öneriler

6.2.1. Zorla Tahliyeler ve Yıkımlar Hakkında
Türkiye'nin onayladığı uluslar arası insan hakları antlaşmalarıyla güvence altına alınan yurttaşlarının barınma haklarının sağlanması için uygun çözümler sağlanana kadar hükümeti bütün bekleyen ve olası tahliyeleri durdurmaya çağırması  
 Hükümete, Romanlar, Kürtler gibi etnik azınlıklar ve sözleşmesi olan ya da olmayan kiracılar gibi toplumun tehlikeye daha açık kesimlerini etkileyen tahliyeleri ve yıkımları öncelikli durdurmasını öner
Hükümetin, ailelerin evlerinin yıkılabilmesi için evlerini satan sözleşmeleri imzalatmayı amaçlayan farklı şekillerdeki baskıcı uygulamaları durdurmasına davet edilmesi. Anlaşmalar imzalanmadığında bile insanların evlerinin yıkılacak olması gerçeği hemen bitirilmelidir.  
 Hükümetin İstanbul'u bir küresel şehre dönüştüren her bir büyük çaplı gelişme projelerinin ve yatırımların tahliye ve yıkım etki değerlendirmelerini yapmaları konusunda uyarmak. Bu etki değerlendirmeleri bütün ilgili aktörlerin oluşturacağı bir komisyon tarafından süpervize edilmeli. Tahliyeler ve yıkımlar üzerine çalışan bağımsız profesyoneller ve akademisyenler tarafından yürütülmeli. Bu değerlendirmeler kamuya duyurulmalı, kararların alınmasında ve gelişmelerin planlamasında etkili kılınmalıdır. 

6.2.2. Barınma ve şehir politikaları hakkında
Türkiye Hükümeti'nin 2006'da İstanbul'da imzalanan İnsan Yerleşimleri Gündemi'nin prensiplerini temel alan haklar yaklaşımı ışığında mevcut politikalarını gözden geçirmeye davet edilmesi.
Zaman ve çabayla iyi kalitede mahalleler üreten ailelerin gecekondularının bulunduğu toprakların tapularının verilmesi ve olumlu bir şekilde yapılmış toprak aflarının yasal güvenceye çevrilmesi. Bu legalizasyon ve toprak kullanım hakkının güvence altına alınması, 2008 İnsan Yerleşimleri Ödülü alan Mahalle Toprak Vakıfları gibi kolektif çözümleri de içine almalı.  
 Daha yaşanabilir şehirler için hükümete politikalarını gözden geçirmesinin önerilmesi. Bu kent politikasının temel özellikleri:
Gecekonduların yıkılarak yüksek katlı apartmanlarla değiştirilmesinden oluşan kentsel yenileme pratiklerinin modifiye edilmesi. Yerine bütünleşmiş mahalle iyileştirme politikasının yürürlüğe konması. Kredi ve teknik destek ile kolaylaştırılacak makul yoğunlaşma önlemlerine ilaveten, düşük-gelirli mahallelerde yoksulluk ve kaynak eksikliği kalıcı özellikler olarak göründüğünden böylesine bütünleşmiş bir yaklaşım gelir artırımı ve istihdam yaratımı unsurlarına öncelik vermesi.  Böyle bir politikanın başka önemli unsuru da deprem riskinin azaltılması olacaktır.
Katılımcı Metotlar: Tüm sürecin, formülasyon, tasarım, uygulama ve kontrol safhalarını da kapsayacak şekilde, bölge halkını, hak sahiplerini ve ilgili kişileri içerisine alacak "katılımcı metotlar" ile oluşturulması. Bu bileşen, pek çok uluslarararası deneyimin de bizlere gösterdiği gibi zorunlu tahliyelerin önlenmesinde, kent ve kentliler in yararına yaratıcı ve olumlu çözümler bulunmasında en önemli malzeme olacaktır

6.2.3 Yönetim Üzerine
Hükümetin ulusal düzeyde,  Birleşmiş Milletler Habitat Örgütü,  Baş Yönetmeni'nin tavsiyeleri doğrultusunda "Uluslararası Gözlemevi" oluşturması önerildi. Daha önce de dile getirildiği gibi bu Gözlemevinin görevi: (a) devam etmekte olan ya da meydana gelecek zorla tahliyeleri ve yıkımları izlemek; (b)Ulusal ve bölgesel ölçekte hukuki çerçeveyi ve politikaları izleyerek, ilerleme ya da gerileme ile ilgili görüş bildirmek; (c)  Zorunlu tahliyeler hususunda oluşturulmuş başarılı süreç ve metotları belirlemek; (d) yapılan çalışmaların sonuçları ile ilgili ulusal, uluslar arası medyayı bilgilendirmek ve (e) Basit iletişim yolları ile kuruluşlar ve halka bilgi vermek.
 


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :