"Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul'a: Mimarlık ve Kent, 1910 - 2010" Sempozyumu

mimarizm.com / 04 Ekim 2010
"Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul'a: Mimarlık ve Kent, 1910 - 2010" Sempozyumu Osmanlı Bankası Müzesi, İstanbul'u ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan irdeleyen sempozyum serisinin üçüncüsünü hayata geçiriyor. Son yüzyılda İstanbul'da kent ve mimarlık ortamını ele alan, danışmanlığını Prof. Dr. Sibel Bozdoğan'ın, küratörlüğünü ise Yrd. Doç. Dr. İpek Yada Akpınar'ın yaptığı "Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul'a: Mimarlık ve Kent, 1910 – 2010" sempozyumu, 15- 16 Ekim 2010 tarihlerinde İTÜ Taşkışla Binası'nda gerçekleştirilecek. Sempozyum, kent ve mimari temalı toplantıları ve radikal dönüşüm üzerinden oluşturulacak tartışma platformuyla, sadece düne ve bugüne yeniden bakmak değil, kentin geleceğine dair fikri çerçeve oluşturmak açısından da kritik önem taşıyor.

Sosyal-ekonomik-politik kırılmalar üzerinden yapılandırılan sempozyumda, "Pay-ı Taht'ın Altyapı Üzerinden Modernizasyonu", "Erken Cumhuriyet Dönemi ve Modern Kentin Mekansallaşması" ve "Kapalı Ekonomi / Popülist Politikaların Görünürlüğü: Kent ve Mimarlık" başlıklı oturumlarla kentin, yeni kamusal mekanlar ve yaşam biçimleri üzerinden dönüşümü irdelenecek. Sempozyum, 1980 sonrası radikal dönüşüm ortamında mimarlıktaki gelişmeler ya da sorunsalların yeni projeler ve yeni pozisyonlar üzerinden tartışılacağı oturumla sona erecek.

Yrd. Doç. Dr. İpek Yada Akpınar'a göre son 100 yıl içinde pek çok değişim yaşayan İstanbul için 20. yüzyıl başı, hem bir son hem de başlangıç oldu. Günümüzde de, benzeri yoğun geçişlerine tanık olduğumuz cinsten, ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal farklı bir platforma geçiş süreci yaratılıyor. Yüzyılların bitiş ve başlangıçları, hem geçmişe hem de geleceğe bakmak açısından, ütopik düşleri, kentsel ve mimari imgelemleri irdelemek, kavramsallaştırma yöntemlerini çalışmak, yeni imgelemlerin ne kadar uygulanabildiğini kavramak açısından kritik dönemeçler olarak değerlendiriliyor. Sempozyumun bu yoğun, kaotik, parçalı ve radikal dönüşümün yüzyıllık serüvenini, yani Osmanlı başkentinden üç bin yılın küreselleşen sahnesine geçişinde, İstanbul'u kavramak açısından, yeni ipuçları vermesi hedefleniyor.


Sempozyum Programı

15 Ekim 2010

09:30-10:00 Kayıt

10:00-10:15
Açılış Konuşması:
Yard. Doç. Dr. İpek Yada Akpınar
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul'a: Mimarlık ve Kent, 1910 - 2010

10:15-11:00
Onur Konuğu

Prof. Dr. İhsan Bilgin
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

11:00-12:00
Oturum: 19.yy – 1923 : Pay-ı Taht'ın Altyapı Üzerinden Modernizasyonu

Moderatör:
Prof. Dr. Atilla Yücel, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Konuşmacılar
Prof. Dr. Günkut Akın
Kentsel Mekandaki Devinim: 1910 -1923
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Namık Günay Erkal
Emperyal Limanın Dönüşümü: Kent ve Su
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

12:00 -12:30 Sorular ve Cevaplar

12:30-13:30 Öğle Arası

13:30-14:30
2. Oturum: 1923 – 1950: Erken Cumhuriyet Dönemi ve Modern Kentin Mekansallaşması

Moderatör:
Prof. Dr. Semra Aydınlı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Konuşmacılar:

Doç. Dr. F. Cânâ Bilsel
Prost Planı ve Modern Kenti Yaratmak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü


Yard. Doç. Dr. İpek Yada Akpınar
Modern İmgelemlerin Günlük Yaşamda Mekanlaşması:
Prost'un Yeni Kamusallıkları
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

14:30-15:00 Sorular ve Cevaplar

15:00-16:30
3. Oturum: 1950 – 1980: Kapalı Ekonomi / Popülist Politikaların Görünürlülüğü: Kent ve Mimarlık

Moderatör:
Yard. Doç. Dr. Tansel Korkmaz

Konuşmacılar:
Burak Boysan
Menderes'in İmar Operasyonları
Mimar

Araş. Gör. Neşe Gül Doğusan
Türk Orta Sınıf Kurgusunda Kooperatiflerin Rolü
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Yard. Doç. Dr. Ela Kaçel
Mimar Kimliğinin Ortaya Çıkışı: Baysal Birsel
Bahçeşehir Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

16:30-17:00 Sorular ve Cevaplar

17:00-19:00 Kokteyl


16 Ekim 2010

09:30-10:00 Kayıt

10:00-12:00
1. Oturum: 1980 – 2010 Küreselleşen Kent ve Mimarlık

Moderatör:
Prof. Dr. Nuran Zeren, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Konuşmacılar:
Yard. Doç. Dr. Tuna Kuyucu
Bir Mülkiyet Transferi Aracı olarak TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projeleri
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doç.Dr. Arda İnceoğlu
Türk Mimarlığı'nın Olağanüstü On Yılı?
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Yard. Doç. Dr. Esra Akcan
Âsilik Sonrası Mimarlık
Chicago Illinois Üniversitesi, Sanat ve Mimarlık Fakültesi

Tartışmacı:Prof. Dr. Ayşe Şentürer
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

12:00-12:30 Sorular ve Cevaplar
İlişkili Haberler
Haritaların "Mimarı" Tematik Küratör Murat Güvenç İle Serginin Hazırlık Süreci Üzerine
İlişkili Haberler
Güvenç İle "1910-2010"un "Ne İşe Yaradığı" Üzerine...
İlişkili Haberler
"İstanbul 1910-2010" Sergisi Hakkında Kısa Kısa / Kare Kare
İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :