İstanbul Bilgi Üniversitesi Yapım Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

mimarizm.com / 09 Temmuz 2015
BİLGİ Mimarlık'tan Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı


İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yapım Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvuruya açıldı. İnşaat sektörünün MBA'i olarak nitelenen programın son başvuru tarihi, 15 Eylül 2015.Tanıtım metni:

İnşaat sektörünün MBA'i olan bu program, alanın tecrübeli akademisyenleri ile sektörün tecrübeli profesyonellerinin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Programa mimarlık, iç mimarlık ve inşaat mühendisliği ile işletme, iktisat, çeşitli mühendislikler ve hukuk lisans eğitimini tamamlamış olanlar kabul edilmektedir.

Programın mezunları, öncelikle inşaat firmalarının gerek maliyet tahmini, teklif hazırlama, şantiye ön hazırlıkları gibi ofis çalışmalarının çeşitli gruplarında, gerekse inşaatı gerçekleştirme aşamasının çeşitli evre ve pozisyonlarında; buna ek olarak proje yönetim firmalarında ve büyük mimarlık ofislerinin proje ve ofis yönetimi departmanlarında inisiyatifli, kalifiye yönetici sıfatıyla çalışmak üzere formasyon edinmektedir. Dolayısıyla program, Türkiye ekonomisinin motor ve kilit sektörü olan inşaat sektörünün ihtiyacı olan kalifiye yönetici adayı profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın işleyişi, BİLGİ'nin en tecrübeli olduğu alanlardan biri kabul edilen MBA ile senkronik bir yapı içinde tasarlanmıştır.


Hoca ve öğrenci görüşleri:

Doç. Dr. Emrah Acar:
Yapım yönetimi, inşaat sektöründe yürütülen projelerin ölçeği ve üstlenilen riskler arttıkça giderek daha önemli bir alan haline geldi. Öte yandan özellikle uluslararası müteahhitlik sektörümüzün yüksek performansı, yapım yönetimi alanında kendisini yetiştirmiş profesyoneller için önemli kariyer fırsatları sunuyor. Programın; yenilikçi kurgusu ve sektörle kurduğu ilişkiler açısından alana önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. 

Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu:Yönetim bilimleri, üretimin süresel, parasal ve kaliteye ilişkin hedeflerine ulaşılmasını sağlayan temel bilgi, yöntem ve araçları ortaya koymaktadır. Mevcut lisans programları mimar ve mühendislere ağırlıklı olarak ürünün yönetimine odaklanmış bir formasyonu kazandırırken, sürecin yönetimi  açısından beklenen donanım ve yetkinliğe sahip profesyonelleri yetiştirmede istenen düzeyde başarılı olamamaktadır.  Esas olarak bu işlevin, yapım projeleri yönetiminin bir uzmanlık alanı olması nedeniyle, yüksek lisans programlarına ait olması doğaldır. Program, firma ve proje düzeyindeki yönetimsel bilgi, yöntem ve araçları, yapım sektöründeki profesyonellere bu bakış açısıyla vermeyi hedefleyen bir yapıda tasarlanmıştır. Yapım projelerinde ihtiyaç duyulan enformasyonun yönetimi,  sürecin yönetimindeki vazgeçilmez araçlardan biri olan ve güncel enformasyon teknolojisine dayanan enformasyon sistemlerinin doğru tasarımı/kullanımı ile mümkündür. Program kapsamında, diğer temel derslerin yanısıra, her disiplin ve konumdaki yapım profesyonellerinin ihtiyaç duyacakları enformasyon sistemlerini tasarlayabilmek/tanımlayabilmek için bilişim profesyonelleri ile iletişimlerindeki başarımı artırmak amacına yönelik olarak, gereken bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefleyen dersler mevcuttur.

Oya Karabulut, İçmimar (Yapım Yönetimi YL Programı Öğrencisi, Mezun): Hızlı ve yoğun olarak devam eden yapılaşmanın, oluşum süreçlerini, iyileştirmek adına yapılan çalışmalar ve çalışmaların sürecin içine katılması noktasında, bu programın; sektörde ihtiyaç olduğu, kanısındayım. Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record'un (ENR) firma gelirlerini baz alarak oluşturduğu listelerde, seçilen firma sayısı ile, Türkiye son 5 yıldır 2.sırada, yer almaktadır. Sektörün, ülke ekonomisindeki ve GSMH içindeki payı, istihdam oranı ve malzeme ihracat potansiyelinin yüksekliği, alanı, yeterince, önemli kılmaktadır. Ancak diğer taraftan, tüketici güven endeksinin kötümserliğini koruması, önemli problemlere, işaret etmektedir. Proje yönetim ile ilgili araştırma ve çalışmalar, ağırlıklı olarak, İngiltere ve ABD de, yapılmaktadır. Araştırmalar, projelerin başarılı olarak nitelendirilmesi için; kapsam, süre, maliyet ve kalite talepleri arasındaki denge arayışını gerçekleştirmeye çalışırken, 'örneksizlik ve geçicilik' durumlarının yarattığı karmaşıklığı aşma noktasında, başarısız olunmasının yan ısıra, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin de, sağlanamadığını ortaya koymuştur. Alan hakkındaki yapılan bu çalışmaların birleşeceği ve değerlendirileceği, bir platformda, en doğruyu sorgulamak, artık etik bir mesele haline, gelmiştir. Ayrıca bu yöne eğilmek, mesleki zorundalıktır.

Cem Gezgör, Mimar (Yapım Yönetimi YL Programı Öğrencisi): İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin  "lokomotif"i konumundadır. Bu durum, diğer yan sektörleri etkilemekte ve sektörler arası koordinasyonu sağlayabilecek, a'den z'ye inşaatın her kalemine vakıf kalifiye yönetici ihtiyacını doğurmaktadır. BİLGİ Yapım Yönetimi programı, bana bu ihtiyaçları karşılayabilecek yetkinliği ve çözümleri alanlarında uzman akademik kadrosu ve sektörden davetli konuklar ile teorik ve uygulamalı olarak sunmaktadır.

* * *

Bu programları da gözden kaçırmayın!

"Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı" duyurusu için tıklayınız.

"Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı" duyurusu için tıklayınız.
 


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :