Bendine Sığmayan İstanbul Konuşmaları

mimarizm.com / 30 Haziran 2021
İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’yı etkisi altına alan ve acil çözüm bekleyen “müsilaj” (deniz salyası) sorununu, uzmanların katılımıyla tartışmaya açan “Disiplinlerin ve İdari Sınırların Ötesinde Deniz ve Salyası” başlıklı panel, 1 Temmuz’da Zoom platformu üzerinden izlenebilir.

© Fotoğrafçının izniyle

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi tarafından Nisan ayında geçekleşen Istanbul Unbound konferansı, aynı başlıklı konuşma dizisi ile devam ediyor. İstanbul’u sadece idari sınırlar içinde ve insan odaklı yaklaşımlarla ele almanın sınırlayıcılığına dikkat çeken uluslararası konferansta, kent çalışmalarında disiplinleri aşan çevresel yaklaşımların önemi vurgulanmıştı. Son dönemde Marmara Denizi’ni ve çevresindeki yerleşimleri etkisi altına alan “müsilaj” (deniz salyası) felaketi, bu yaklaşımın gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Bendine sığmayan kentin yeni felaketi: Müsilaj

Marmara Denizi’nde süregiden ve “bendine sığmayarak” Ege Denizi’ne doğru ilerleyen müsilaj, bir yandan denizlerdeki yaşamı ve halk sağlığını tehdit ederken, diğer yandan İstanbul ve çevresini nasıl düşünmemiz gerektiği konusunda bir yol gösteriyor: Antropojenik kirlilikten denizlerdeki biyoçeşitliliğe, gıda güvenliğine, halk sağlığına, çevre adaletine, kentsel altyapılara, bilimsel veri üretim ve paylaşım süreçlerine kadar birbiri içine geçen birçok konunun eş zamanlı ve disiplinler ötesi yaklaşımlarla tartışılması gerektiğine işaret ediyor.

Bu bağlamda, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve IstanbuLab iş birliğiyle düzenlenen Disiplinlerin ve İdari Sınırların Ötesinde Deniz ve Salyası başlıklı panel, mevcut ekolojik felaketi farklı ölçeklerde ve çeşitli yaklaşımlarla sorgulamaya açıyor. Duygu Kaşdoğan’ın modaratörlüğünü üstlendiği etkinlikte, konunun uzmanları Ayşen Erdinçler, Berat Z. Haznedaroğlu, Bülent Şık, Özlem Altınkaya Genel, Noyan Dinçkal ve Sedat Gündoğdu, deniz ekosisteminin onarımı ve korunması için nelerin, nasıl yapılması gerektiğini tartışacak.

Panel, 1 Temmuz Perşembe günü 17.00 – 19.30 saatleri arasında Zoom uygulaması üzerinden izelenebilir. Etkinliğe kayıt olmak için tıklayın

 

*

Duygu Kaşdoğan (moderatör) Hakkında

Doktora derecesini York Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Programı’ndan almıştır. Kâtip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. IstanbuLab ve Transnational STS Network’un kurucu üyeleri arasında yer alan ve Eylül 2019’dan itibaren de Society for Social Studies of Science (4S) konseyinde üye olan Kaşdoğan, bilimin demokratikleştirilmesi, ulusötesi işbirlikleri, afetin politik ekolojisi, toksisite yönetimi ve biyoekonomi konularında çalışmalarını yürütmektedir.

Ayşen Erdinçler Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve ilk yüksek lisans derecesini 1989 yılında aynı bölümden almıştır. İkinci yüksek lisans derecesini 1991 yılında ve doktora derecesini 1996 yılında Duke University'den almış ve aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Erdinçler, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak başladığı görevine 2008 yılından beri profesör olarak devam etmektedir. Sürdürülebilir atık yönetimi, atıksu arıtma çamurlarının yönetimi, biyokütle enerjisi, atıktan enerji üretimi ve biyolojik atıksu arıtımı konularında akademik çalışmalarını sürdüren Erdinçler’in, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış ve kongrelerde sunulmuş çok sayıda araştırması vardır. Erdinçler Aralık 2019 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı olarak atanmıştır.

Berat Z. Haznedaroğlu Hakkında

Lisans eğitimini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde tamamlamış, 2005 yılında Villanova Üniversitesi’nden yüksek lisans, 2010 yılında Kaliforniya Üniversitesi-Riverside’dan doktora derecelerini almıştır. Uygulamalı mikrobiyoloji, biyoteknoloji ve fonksiyonel genetik alanlarında uzmanlaşan Haznedaroğlu doktora sonrası çalışmalarını Yale Üniversitesi’nde tamamlayarak Türkiye’ye dönmüştür. Haznedaroğlu, TÜBİTAK, NSF, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İngiliz Bilimler Akademisi tarafından fonlanan projelerinde mikroalg ve siyanobakterilerin sistem biyolojileri üstünde çalışmakta olup gıda, ilaç, enerji, ve çevre alanlarında ürün ve uygulama geliştirmektedir. Yakın zamanda Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı (BAGEP), FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü ve İngiliz Royal Society Newton Fellowship ile ödüllendirilen Haznedaroğlu halen Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup; İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojiileri Ar-Ge Merkezi direktörlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Bülent Şık Hakkında

Gıda Mühendisi, akademisyen. Çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktora yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı. 2009 yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesi’ne geçti. Burada Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. Gıdalarda ve sularda katkı maddelerinin ve çeşitli toksik kimyasal maddelerin kalıntılarının belirlenmesi üzerine çalışmalar yaptı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğretim üyeliği yaparken 22 Kasım 2016’da çıkarılan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarıldı. Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü ve Halkevleri ‘Hakikatın Peşinde’ Ödülü’ne layık görüldü. Mutfaktaki Kimyacı ve Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikâyeler adlı iki kitabı bulunuyor.

Özlem Altınkaya Genel Hakkında

2006’da MSGSÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nı 2008’de tamamladı. 2012–2016 yılları arasında Harvard University Graduate School of Design’da doktorasını tamamladı. Özlem, 2016–2021 yılları arasında sırasıyla Özyeğin Üniversitesi ve Hanze University'de yardımcı doçent ve doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Doktora sonrası çalışmalarına TU Delft Faculty of Architecture and Built Environment’ta devam etmektedir. Araştırma alanları arasında sürdürülebilir kentsel gelişme, mekânsal dönüşüm ve bölgesel kentleşme yer almaktadır.

Noyan Dinçkal Hakkında

Siegen Üniversitesi’nde Bilgi ve İletişim Tarihi profesörü. Berlin Teknoloji Üniversitesi Teknoloji ve Toplum Merkezi’nde Araştırma Görevlisi (1999–2003) ve Darmstadt Teknoloji Üniversitesi’nde (2003–2012) yardımcı doçent olarak çalışmıştır. 2012–2016 arasında Paderborn Üniversitesi’nde Çağdaş Tarih kürsüsünde kıdemli hoca olarak bulunmuş ve 2016’da Modern Avrupa Bilgi ve İletişim Tarihi bölüm başkanı olmuştur. 2020’den beri Society for the History of Science, Medicine and Technology’nin başkan yardımcısıdır. Doktorasını İstanbul’da suyun tarihi üzerine yazdığı ve 2004’te yayımlanan teziyle (Istanbul und das Wasser: zur Geschichte der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1966) almıştır. Diğer kitabı Sportlandschaften: Sport, Raum und (Massen-)Kultur in Deutschland 1880–1930 2013’te yayımlanmıştır. Uzmanlık alanları teknoloji ve bilimin kültürel tarihi ile kent-çevre tarihidir.

Sedat Gündoğdu Hakkında

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde deniz biyolojisi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Özellikle denizel plastik kirliliği üzerine çalışmalar gerçekleştiren Gündoğdu, mikroplastiklerin sucul ortama girdiği kaynaklar, sucul ortamdaki dağılımı, canlılara etkisi ve besin zincirine transferi konularında çok sayıda çalışmaya sahiptir. Şimdiye kadar, sofra tuzları, midyeler, tüketimlik balıklar, balık yemleri gibi gıdalardaki mikroplastik kirliliğini ortaya koyan çalışmalar gerçekleştirmiş olmakla birlikte, atık sulardan salınan, deniz yüzeyi ve sedimentinde dağılım gösteren mikroplastiklerle de ilgili çalışmalarda yer almıştır. Hali hazırda da plastik kirliliğinin kaynakları ve çeşitli ekosistemlerdeki dağılımını ve plastik çöp ticaretinin ekosistem üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Uluslararası Plastikten Kurtul  (Break Free from Plastic) girişiminin de ana üyesi olan Gündoğdu’nun çoğunluğu plastik ve mikroplastik kirliliğiyle ilgili olan 100’e yakın ulusal ve uluslararası yayını mevcuttur.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :