3. Toplumsal Cinsiyet Kent ve Mekan Sempozyumu

mimarizm.com / 20 Eylül 2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından online olarak düzenlenecek "3. Toplumsal Cinsiyet Kent ve Mekan Sempozyumu"na bildiri özeti gönderimi için son tarih 25 Ekim 2021.

Etkinlik Metni

......

Ah, kimselerin vakti yok
Durup ince şeyleri anlamaya

Baba evleri, ilk kez girilen ırmağa dönüş
Toprağa tutku, kendinden dolayı
Kulaklarımızı tıkıyoruz: Para para para
Kulaklarımızı açıyoruz: Kavga kavga kavga
Sorar belki biri: Kavga ama neden kavga
Komşumuza sonsuz balta, karımıza yumruklar içinde

-Bilmiyoruz neden kavga.

.......

Gülten Akın

Kapitalizmin son hızla canlı cansız her şeyi tarumar ettiği bir süreci yaşıyoruz. Egemenlerin doymak/bitmek bilmeyen hırsları nedeniyle petrolüyle, madeniyle, rüzgarıyla, kömürüyle, gazıyla tüketip yok ettiğimiz yetmezmiş gibi bitmek bilmeyen savaşlarda da bizler ölüyoruz. Bunun sonucunda hızla artan ve kıtalar arasına varan göçleri, iklim değişikliğiyle ilişkili doğal afetleri, yangınları, taşkınları yaşıyoruz! Bırakın inceliklere vaktimizin kalmasını, tek derdimiz  ‘hayatta kalabilmek` oluyor yoksul yaşamlarımızda.  

‘Erk` üzerine kurulu kapitalist sistemin içinde tüm alanlardaki eşitsizliklere ek olarak, mekanı da tek cinsiyetin hakimiyetinde düzenleyen bu coğrafyada heteroseksüel ve natrans bir ‘erkek` olarak var olmuyorsanız yaşamın her alanında olduğu gibi mekanı paylaşmak ve görünür olmak için mücadele etmek ve direnmek bir zorunluluk haline geliyor. 

Dünyanın her yerindeki kadınlar ve LGBTİ+`lar yıllardır en temel hakları için mücadele ediyor. Son on yıldır cinsiyete dayalı ayrımcılığın-şiddetin-nefret suçlarının giderek arttığı, kazanılmış hakların dahi geri alınmaya çalışıldığı Türkiye gibi ülkelerde, yasalar kadınları ve LGBTİ+`ları ayrımcılığa karşı korumakta yetersiz kalıyor. Bunun yanı sıra, ülkenin İstanbul Sözleşmesi`nden çekilmesi ile birlikte Türkiye`de kadın ve LGBTİ+ hareketinin son yıllarda kazanmış olduğu ivme büyük bir oranda sekteye uğratılmıştır.  

Öte yandan; kadınlar, LGBTİ+`lar, yoksullar, göçerler ve diğer tüm ‘ötekiler` aynı zamanda dünya için bir umut oluyorlar. Ülkemizde son dönemde doğayı/mekanı savunmak başta olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadelede kadın ve LGBTİ+ hareketlerinin ve direnişlerinin katkısının artması bu umudu yeşertiyor. 

Bu yaklaşımla; İstanbul Sözleşmesi`nin siyasi iktidar tarafınca gerçekleştirilen fesih sürecini; yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yaptıkları/yapmadıklarını, seçimlerde kadınlara ve LGBTİ+`lara verdikleri sözlerin ne kadarını tutup tutmadıklarını konuşmak ve Ardeşen örneğindeki gibi dereleri, doğayı savunan/direnen tüm cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve pratiklerini; kadın ve LGBTİ+ göçmen ve mülteci deneyimlerini; pandemide kadın ve LGBTİ+`ların yaşadıklarını; TMMOB bünyesinde gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet çalışmalarının geçmişini, bugününü ve geleceğini tartışmak; uluslararası örgütlerle biraraya gelebilmenin zeminini değerlendirmek için 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak buluşuyoruz.  

Katılımınız güç katacak, umudumuzu artıracaktır.   

Sempozyum için aşağıda belirtilen konu başlıklarına dâhil olan ve 500-700 sözcük içeren bildiri özetlerini 25 Ekim 2021 Pazartesi gününe kadar spokadinkom@spo.org.tr adresine göndermenizi bekliyoruz. Sunum için kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinleri kitap olarak yayınlanacaktır.

Sempozyum Alt başlıkları

1.Pandemide Kadın, LGBTİ+, Değişen/Dönüşen/Daralan Mekanlar, Gündelik Hayat

2. Kadın Emeği, (Yeniden) Üretim İlişkileri ve Mekân

3. Doğal Afetler, İklim Krizi ve Toplumsal Cinsiyet

4. Kadın ve LGBTİ+ Hareketleri: Bedeni, Doğayı, Mekanı Savunmak 

5. Göç ve Toplumsal Cinsiyet 

6. Yerel Yönetimler ve Toplumsal Cinsiyet Politikaları

7. Şehircilik Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet  

Takvim 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 25 Ekim 2021
Bilim Kurulu Değerlendirmelerinin Sonuçlarının İletilmesi: 15 Kasım 2021
Sonuçların Bildiri Sahiplerine  İletilmesi: 25 Kasım 2021
3. TCKM Sempozyumu: 18 -19 Aralık 2021
Tam Metinlerin Gönderilmesi: 31 Ocak 2022

Bilim Kurulu (İsimler alfabetik sıralanmıştır.)

Prof. Dr. Aksu Bora, Doç. Dr. Ayten Alkan, Doç. Dr. Burcu Şentürk, Dr. Öğr. Gör. Ceren Lordoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Altay Baykan, Dr. Öğr. Üyesi Eda Acara, Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabahat Mura, Hatice Kapusuz, İlknur Üstün, Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur, Doç. Dr. Levent Şentürk, Dr. Leyla Bektaş Ata, Doç. Dr. Melda Yaman, Dr. Öğr. Üyesi Melis Oğuz, Doç. Dr. Mustafa Murat Yüceşahin, Tanju Gündüzalp, Doç. Dr. Yasemin Özgün

Yürütme Kurulu (İsimler alfabetik sıralanmıştır.)

Ayşecan Akşit, Arzu Başaran Uysal, Ceren İlter, Deniz Alaydın, Dilek Karabulut, Filiz Hekimoğlu, Hülya Çetinkaya, Memnune Bahçivan, Nursun K. Akıncı, Ömer Melikoğlu, Pelin Pınar Giritlioğlu, Sultan Karasüleymanoğlu, Yıldız Tokman


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :