image desc
İskele Meydanı
İskele Meydanı
image desc
İskele Meydanı. İcadiye Caddesi’nden deniz yönüne doğru olan yaya hareketini net ve daha etkin hale getirmek için meydanın yol ile olan ara yüzü yeniden düzenlenmiştir
İskele Meydanı.
İcadiye Caddesi’nden deniz yönüne doğru olan yaya hareketini net ve daha etkin hale getirmek için meydanın
yol ile olan ara yüzü yeniden düzenlenmiştir
image desc
Kent Mobilyaları 1. Kuzguncuk Köy İçi Kentsel Tasarım Projesi IV. aşama kapsamında tasarlanan kent mobilyaları, yapılan fiziksel ve sosyal analizlerle belirlenen tasarım ilkeleri çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu ilkeler, Kuzguncuk Köy İçi alanının sosyo-ekonomik ve fiziksel dokusuna duyarlı, bu dokuyu örnek alarak çağdaş tasarımlarla desteklenen, belirli norm ve standartlara uygun kent mobilyaları tasarlanmasını öngörmektedir.
Kent Mobilyaları 1.
Kuzguncuk Köy İçi Kentsel Tasarım Projesi IV. aşama kapsamında tasarlanan kent mobilyaları, yapılan fiziksel ve sosyal analizlerle belirlenen tasarım ilkeleri çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu ilkeler, Kuzguncuk Köy İçi alanının sosyo-ekonomik ve fiziksel dokusuna duyarlı, bu dokuyu örnek alarak çağdaş tasarımlarla desteklenen, belirli norm ve standartlara uygun kent mobilyaları tasarlanmasını öngörmektedir.
image desc
Güneydoğu Görünüşü
Güneydoğu Görünüşü
image desc
Kentsel Tasarım Projesi Alternatif Gelişim Şeması
Kentsel Tasarım Projesi Alternatif Gelişim Şeması
image desc
İskele Plan
İskele Plan
image desc
Kültür Meydanı. Kilise, cami gibi anıtsal öğeleri ön plana çıkartacak bir yaklaşımla kültür-sanat meydanı olarak düzenleme yapılmıştır. Meydan çokamaçlı etkinlik ve performans düzenleme mekânı, açık bir performans alanı olarak tasarlanmıştır.
Kültür Meydanı. 
Kilise, cami gibi anıtsal öğeleri ön plana çıkartacak bir yaklaşımla kültür-sanat meydanı olarak düzenleme yapılmıştır. Meydan çokamaçlı etkinlik ve performans düzenleme mekânı, açık bir performans alanı olarak tasarlanmıştır.
image desc
Kültür Meydanı Plan
Kültür Meydanı Plan
image desc
Kuzguncuk Parkı
Kuzguncuk Parkı
image desc
Kuzguncuk Sokak Siluetlerinden örnekler
Kuzguncuk Sokak Siluetlerinden örnekler
image desc
Kuzguncuk Sokak Siluetlerinden örnekler
Kuzguncuk Sokak Siluetlerinden örnekler
image desc
Kuzguncuk Sokak Siluetlerinden örnekler
Kuzguncuk Sokak Siluetlerinden örnekler
image desc
Kuzguncuk Sokak Siluetlerinden örnekler
Kuzguncuk Sokak Siluetlerinden örnekler
image desc
Sokak Kesiti
Sokak Kesiti
Bölüm Sponsorları