image desc
Beşer Ormanı
Beşer Ormanı
image desc
Ağaçların Dili
Ağaçların Dili
image desc
Potansiyel Enerji Kaybı
Potansiyel Enerji Kaybı
image desc
Yağmurda Vardiya
Yağmurda Vardiya
image desc
Kent Hafızası Uzakta
Kent Hafızası Uzakta
image desc
Ekmek Aslanın Ağzında
Ekmek Aslanın Ağzında
image desc
Yanlış Gelmişsiniz
Yanlış Gelmişsiniz
image desc
Kılcal Damarı
Kılcal Damarı
image desc
Odak Bölge Ulaşım - Öğrenci Erişim
Odak Bölge Ulaşım - Öğrenci Erişim
image desc
Doluluk-Boşluk / Pasif-Aktif Yeşil Alan
Doluluk-Boşluk / Pasif-Aktif Yeşil Alan
image desc
Yeşil Doku-Buluşma Ağı / Ulaşım-Etkinlik Ağı
Yeşil Doku-Buluşma Ağı / Ulaşım-Etkinlik Ağı
image desc
Mevcut Durum
Mevcut Durum
image desc
Tasarımla Öngörülen Durum
Tasarımla Öngörülen Durum
image desc
Sirkülasyonla Bütünleşen Mekanlar
Sirkülasyonla Bütünleşen Mekanlar
image desc
9.00 Kot Planı
9.00 Kot Planı
Bölüm Sponsorları