image desc
Yerleşim Diyagramı
Yerleşim Diyagramı
image desc
Vaziyet Planı
Vaziyet Planı
image desc
Zemin Kat Planı
Zemin Kat Planı
image desc
Asma Kat Planı
Asma Kat Planı
image desc
Çatı Planı
Çatı Planı
image desc
A - A Kesiti
A - A Kesiti
image desc
B - B Kesiti
B - B Kesiti
image desc
C - C Kesiti
C - C Kesiti
image desc
D - D Kesiti
D - D Kesiti
image desc
E - E Kesiti
E - E Kesiti
image desc
Kafe Cephe Detayı
Kafe Cephe Detayı
image desc
Kapı Tamamlama Detayı
Kapı Tamamlama Detayı
image desc
Saçak Tip Detayı
Saçak Tip Detayı
image desc
Merdiven Tip Detayı
Merdiven Tip Detayı
image desc
Eskiz - İç Mekân
Eskiz - İç Mekân
image desc
Eskiz - Pavilyon
Eskiz - Pavilyon
Bölüm Sponsorları