Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

mimarizm.com / 17 Ocak 2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması'na son başvuru tarihi 15 Eylül 2020.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı
Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması” ile İzmir’in kentleşme pratiklerine bağlı olarak doğal niteliklerini ve kentsel potansiyellerini önemli oranda yitirmiş olan Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi’nin gerek ekolojik gerekse kentsel servisler anlamında bağlayıcı bir omurga olarak ele alındığı özgün, nitelikli ve geleceğe ışık tutabilecek fikirlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri
Yarışmanın konusu İzmir kentinin tarihi belleğinde yer etmiş Meles Çayı olarak bilinen su yolu ve yakın çevresinin kentin geleceğine ilişkin yüklenebileceği anlamlar, gelecek vizyonları, kent yaşamına entegrasyonu bağlamında mekânsal bütünleşme senaryoları ve yakın çevresindeki odak alanlara ilişkin çözüm önerilerine dair fikirlerin geliştirilmesidir.

Yaklaşık 400 hektar büyüklüğündeki yarışma alanının ana omurgasını oluşturan Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi, kentsel gelişmenin olumsuz etkileriyle ekolojik varlıklarını önemli oranda yitirmiş olmakla birlikte; güneyde Adnan Menderes Havalimanı’ndan başlayan, en kuzeyde ise Alsancak Limanı’ndan İzmir Körfezi’ne bağlanan yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda bir koridor oluşturmaktadır. Bu koridor her ne kadar kentsel dokular tarafından yer yer kesintiye uğrasa da, topografik anlamda bir vadi ve ona eşlik eden bir su yolu sürekliliğine sahip olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Sırasıyla Gaziemir, Karabağlar, Buca ve Konak olmak üzere dört ilçeyi kat eden yarışma alanı, güzergahı boyunca birbirinden oldukça farklılaşan karakterdeki kentsel bölgeleri bünyesinde barındırmaktadır. Yarışma alanı etkileşim alanlarıyla birlikte merkezine Meles Çayı’nı alan, kentsel yapıya ilişkin tarihsel, ekolojik ve ulaşıma dair potansiyeller anlamında önemli noktalarda açılımlar sağlayarak yer yer daralan yer yer genişleyen, saçaklanan bir çalışma alanını tarif etmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

f) Şartname alıp isim, soyisim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne 13.05.2020 günü saat 17.00’ye kadar kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

g) Yarışmayı açan İdare’de, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

ğ) Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması” açıklaması ile İdare’ye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileriyle birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih “Proje Teslim” tarihidir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

Son Soru Sorma Tarihi: 14.02.2020
Sorularının Yanıtlarının İlanı: 20.02.2020
Yer Görme Tarihleri: 06.02.2020 - 06.03.2020 - 14.04.2020
Son Şartname Alma Tarihi: 13.05.2020 17:00
Projenin Elden Teslimi veya Kargoya Verilme Tarihi ve Saati: 15.09.2020 17:00
Kargo/Posta ile Gönderilerin Alımı için Son Gün ve Saat: 17.09.2020 17:00
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 19.09.2020
Sonuçların İlanı: 25.09.2020

Danışman Jüri Üyeleri: Eser Atak (Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı), Alper Baba (Prof. Dr. Jeoloji Mühendisi, Onur Demirci (İZSU Genel Müdür Yardımcısı), Zeliha Demirel (Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı), Deniz Güner (Prof. Dr. Mimar), Serdar Şenol (Doç. Dr. Biyolog), Hasan Topal (Mimar)

Asli Jüri Üyeleri: Devrim Çimen (Dr. Mimar, Kentsel Tasarımcı - Jüri Başkanı), Ferdi Akarsu (Biyolog, Sürdürülebilirlik Uzmanı), Deniz Aslan ( Doç. Dr. Mimar), Sunay Erdem (Peyzaj Mimarı), Hayriye Eşbah Tunçay (Prof. Dr. Peyzaj Mimarı, Çevre Tasarımcısı), Arda İnceoğlu (Prof. Dr. Mimar), Koray Velibeyoğlu (Doç. Dr. Şehir Plancısı)

Yedek Jüri Üyeleri: Emine Malkoç True (Doç. Dr. Peyzaj Mimarı), Hakan Tüzün Şengün (Dr. Mimar), Azime Tezer (Prof. Dr. Şehir Plancısı), Necati Uyar (Şehir Plancısı)

Raportörler: Duygu Aral (Y. Mimar), Aylin Göknur (Mimar), Ebru Kandilci Köran (Y. Mimar)

Raportör Yardımcıları: Tutku Aytürk (Y. Mimar), Efe Öner (Y. Mimar), Can Tunçok (Mimar), Bayram Barış Yurdakul (Şehir Plancısı)

Yarışma Ödülleri

Birinci Ödül: 150.000 TL
İkinci Ödül: 125.000 TL
Üçüncü Ödül: 100.000 TL
5'er adet Mansiyon (eşdeğerdir): 60.000 TL

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :