Mimarlık 'Bugünün Türkiyesi'nde Böyle Tartışıldı!

mimarizm.com / 09 Ekim 2015
Alternatif yaklaşımlar

Konferansın dördüncü oturumunda, ikinci gün, bir araya gelen Boğaçhan Dündaralp, Emre Altürk ve Selva Gürdoğan, "Alternatif Yaklaşımlar" başlığı altında mimarlığı konuştular.

"Düşünce ve pratik arasındaki mesafeyi kısaltmalıyız"

Sunumuna "Mimarlık, mimarlık hapishanesinden kaçmakla mı mümkün?" sorusuyla başlayan Boğaçhan Dündaralp, mimarlık dünyasında eleştirel akıldan uzaklaşıldığını vurgulayarak, "Mimarlık teknik dünyaya sıkıştı. Bu bağlamda, düşünce ve pratik arasındaki mesafeyi kısaltmalıyız" dedi. Geliştirdikleri "Tokigiller Yaşam Mücadele Rehberi" ve Kuzguncuk Bostanı özelinde çalıştıkları "Bostana Alternatif Proje Girişimi" adlı projelerinden bahseden Dündaralp, TOKİ'nin bugünkü inşaat sektörünün ve kentsel dönüşüm projelerinin jeneratörü olduğunu ifade etti.

"Mimarlıktan bahsedilirken mimarlık eğitiminin kapsamı da tartışılmalı"

Oturumun ikinci konuşmacısı Emre Altürk, "Mimarlığın Kapasitesi" başlıklı sunumunda, özellikle diyalog kurma konusuna değinerek, "Bugün Türkiye'de mimarlığı konuşmak, medeni bir diyalogdan söz etmek çok zor" dedi. Ayrıca mimarlık mesleğinden bahsedilirken yalnızca kaçak ve ruhsatsız yapı konuşmanın yetersiz olduğunu dile getiren Altürk, "Mimarlık eğitimi de konuşulması gereken bir konu. Özellikle mimarlığın popüler olduğu ve yaklaşık 130 tane mimarlık okulunun açıldığı bugünlerde bu eğitimin kapsamı tartışılmalı" diye konuştu.

"Demokrasi kendini kamusal alanda nasıl ifade edecek?"

Oturuma "Heyecanlanmak" başlıklı sunumuyla katılan Selva Gürdoğan ise, "Tasarım, ortaklıklarla zenginleşen bir süreç" diyerek, geliştirdikleri projelerden bahsetti. Özellikle ulaşım ve haritalama konusunda geliştirdiği projeleri anlatan Gürdoğan, "Kentlerin, sokakların demokratik olması çok eskilerden beri konuşulan şeyler ama bunu teknolojiyle birlikte düşünmek lazım. Demokrasinin geleceği, kamusal alanda kendini nasıl ifade edecek" sorusunu tartışmaya açtı. Gürdoğan, mimarlığın yalnızca inşaata yönelik bir süreç olmadığını vurgulayarak, "Araştırma ve bilgi üretimi de önemli" dedi.Mimarın rolleri

Beşinci oturumun konukları ise mimarın rollerini tartışmaya açmak üzere bir araya gelen Güven Arif Sargın, Evren Aysev, Yelta Köm ve Hülya Ertaş'tı.

Mimar öznesi, bencil yapısından kurtularak "sosyal mühendis" rolüne geri dönmeli

"Devrimci bir Praxis olası mı? Mekan ve Toplumcu Tahayyüller" başlıklı konuşmasıyla sözü alan Güven Arif Sargın, ilk olarak geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın başlarında konuşulmaya başlanan, mimara toplumcu bir perspektif ve kamusal bir vicdan yükleyerek ne yapması gerektiğine dair yol gösterici bir el kitapçığı oluşturan ve onu tekinsiz olana, cephede mücadeleye yönelten "utopian" anlayışlardan bahsetti. Daha sonra 1950-60'lı yıllarda ortaya çıkan manifestolara değinen Sargın, "bu anlayışa, ütopyaya ne oldu?" sorusunu yöneltti. Bir tasarımcı olmanın yanında "sosyal mühendis" olarak da tanımlanan mimar öznesinin metalaşma süreciyle beraber bu vasfından uzaklaştığını, kamusal vicdan ve pazar ekonomisi arasına sıkıştığını ifade etti. Bu sıkışmadan sıyrılmak için meşru çatışma alanlarına ihtiyaç olduğunu ve gerilimlerden kaçınılmaması gerektiğini vurguladı. Sargın, toplumsal faydayı gözeten devrimci praxis için de, mimar öznesinin tekil, bencil yapısından kurtularak sosyal etkileşime açık olması; mimari üretimi sanat eserinden kolektif üretime taşıması ve ekonomik yaklaşımdan politik yaklaşıma doğru dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mimarlar algı/mit ve gerçeklik ikileminde şizofrenik bir rolle üretiyorlar

Oturumun ikinci konuşmacısı Evren Aysev, "İnşaatın Ötesinde Mimarlık" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Günümüz İstanbul'undaki inşaat faaliyetinden, mega projelerden bahsederek konuşmasına başlayan Aysev "kentsel toprağın mülkiyeti ve kullanım hakkı, kentlilerden alınarak emlak piyasasının devlerine teslim ediliyor" dedi. Günümüz mimarlık pratiğinde algı/mit ve gerçeklik ikileminde şizofrenik bir rolle iki durumun ortasında üretimde bulunan mimarın yeni rolleri için işverenin, pratiğin, özerkliğin, üretimin, ofis kültürünün, bilgi yönetiminin, mekânsal zekanın yeniden tanımlanması gerektiğinden bahsederek ve Gerilla Taktikleri (isyankar mimarlık), İnsanlık için Mimarlık ve Açık Kaynaklı Mimarlık gibi bu yeni rolleri pratiğe taşıyan oluşumları örnekleyerek konuşmasını tamamladı.

"Umutsuzluğa kapılmayın, yatağa küs girmeyin!"

Yelta Köm ise konuşmasının başlığındaki şarkının sözlerine ("Bugünlerin Bir de Yarınları Var" ) gönderme yaparak konunun mimarlığı konuşmakla ilgili bir dertlenme meselesi olduğunu söyledi. Çok konuşuyor, tartışıyormuş gibi bir ortam yaratıldığını ancak böyle bir durumun olmadığını ifade ederek mimarın aktivist olmak, sürekli eylem içerisinde olmak gibi olağan sanılan rollerinin tanımlanmasının mimarı bir sınır içerisine koyduğunu belirtti. Müşterekleşen bir mimarlık pratiğinden bahseden Köm, aslında herkesin her şeyi söylediği ortamın da bir zenginlik yarattığından bahsetti. " .. mimarlık ortamının kuraklığından, emeğin sömürülmesinden, bunu konuşamamaktan, eyleme geçememe hallerinden, mimarlık ortamının çeşitlenmemesinden… çok sıkıldım" diyen Yelta Köm konuşmasını yine de "Yarın daha çok konuşabileceğimize dair umudum var. Umutsuzluğa kapılmayın, yatağa küs girmeyin!" diyerek tamamladı. 

"Mimar  önce kendi haklarını korumaya yönelmeli daha sonra dünyayı kurtarmaya çalışmalı"

Beşinci oturumun son konuşmacısı olarak sözü alan Hülya Ertaş "Sankicilik" başlıklı konuşmasında, güncel olayların ana medyada ve mimarlık medyasında ne kadar konuşulduğunu karşılaştırarak sektöre ve gündelik hayata dair önemli konuların mimarlık medyasında yeterli yer bulamadığını söyledi. Mimarların bu ülkede mimarlık yapamayacaklarına inanarak kendi gerçeklikleri içinde yaşadıklarını belirten Ertaş, "mimar artık bir hizmet sağlayıcı olduğunu kabullenerek önce kendi haklarını korumaya yönelmeli daha sonra dünyayı kurtarmaya çalışmalı" diyerek bir "mimarlar sendikası" kurulması gerekliliğinden söz etti.Eleştiri ve ötesi

"Yararlılık, üretim ve sürdürülebilirlik,  teknik olduğu kadar toplumsal konular"

'Eleştiri ve Ötesi'  temasına odaklanan 6. oturumda ilk sözü Gülsüm Baydar aldı. "Eleştirel Mimarlığın Sonu (mu)?" sorusuna yanıt arayan Baydar sunumunda, mimarlık ürününün maddeselliği üzerinde durdu. Mimarlık tarihi yazımının hep politik kırılmalara paralel olarak konuyu ele aldığına dikkat çeken Baydar,  bunun alternatifi olan "tektonik bağlam"dan  bahsetti. Uluslararası mimarlık ortamlarında eleştirel (critical ) mimarlığın  yerine, müteşebbis (projective) mimarlık kavramının ön plana çıkmaya başladığına dikkat çeken Baydar; Alejandro Aravena, Teddy Cruz, Herkes için Mimarlık gibi mimarları ve mimarlık gruplarını örnek göstererek, "Yararlılık, üretim ve sürdürülebilirlik,  teknik olduğu kadar toplumsal konular. Yaratıcı mimar kavramını üretken, eleştirel bir bakış açısıyla ele almamız gerek" dedi.

"Eleştiriyi yargılayıcı pozisyondan kurtarmak çok önemli"

Tansel Korkmaz da "Bir başlangıç olarak eleştiri" başlıklı sunumunda, eleştiri kavramı üzerine aldığı notları paylaştı. Nurdan Gürbilek'e atıfta bulunan Korkmaz, "Yabancı hayranlığı, züppece kibarlık; yabancı düşmanlığı ise taşralı gurur olarak tanımlanıyor. Aslında iki kamp da açmazın içinde olduğunu görmezden geliyor.  Eleştiriyi yargılayıcı pozisyondan kurtarmak çok önemli" dedi.

"Derin Ekoloji Hareketi dünyanın sadece insanların menfaati için yaratılmadığını savunuyor"

Selçuk Avcı ise eleştiriye odaklanan oturumda "Derin Ekoloji ile Sığ Ekoloji"yi karşılaştırdı. "Ekoloji sadece teknolojik bir bakış açısından ibaret değil. İklim şartları artık sadece afetlerle anılmıyor; İngilizler şarap üretmeye başladı, kendilerini Akdenizli gibi konumlandırıyorlar" diyen  Avcı, "Derin Ekoloji Hareketi, dünyamızın sadece insanların menfaati için yaratılmadığını anlatmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.İşbirlikleri

İkinci günün (ve aynı zamanda konferansın) son oturumunun odağında ise 'işbirlikleri' vardı. Oturumun ilk konuşmacısı olan Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Şebnem Yalınay Çinici, 'insiyatifler, kişiler ve birliktelikler' başlıklı sunumuyla kendi üniversite deneyimleri üzerinden yeni işbirlikleri olanaklarını değerlendirdi. Herkesin bir sıkıştırılmışlık hissi yaşadığı şu günlerde bir kişinin ayağa kalkıp ne yapabilirim diye sormasının ve insiyatif almasının çok büyük değişikliklere sebep olmasa da bir adım olacağını kaydeden Şebnem Yalınay Çinici; kurumsal yapıların aksine bu tür atomize girişimlerin etkileşiminin cesaret verici bir pratiğe dönüşebileceğini söyledi.

Bülent Tanju ise 'Yeniden mi? İyi niyetinize hayranım' başlıklı konuşmasıyla post politika, sermaye birikimi - meta üretimi, ekonomik büyüme kavramları, mimarlığın bunlarla kurduğu ilişki ve Türkiye üzerinden bir okuma yaptı. Meta dünyasının dilinin hakimiyetine işaret ederek alışılagelmiş mimarlığı düşünme biçimlerini bir 'krize sokmak' gerekliliğine dikkat çeken Tanju; "Mimarlığı, benim anladığım anlamda tartışmaya başlamak demek, doğrudan mimarlığın siyasallaşması demek" diye konuştu.

Konferans boyunca dile getirilen birçok konu başlığını 35 yıllık meslek hayatı boyunca pekçok kez duyduğunu ifade eden Ali Cengizkan da, zihinsel bir paradigma değişikliği gerekliliğine işaret etti. Günün ve konferansın son konuşmacısı olan Cengizkan, mimar özneden sadece yaratıcı öznenin anlaşıldığını; şantiyeci, tekniker, pazarlamacı, yönetici vb özneleri kapsamayan bu bakışın mimarlık algısını da daraltan bir duruma işaret ettiğini kaydetti. Mimarlık alımlamasının Türkiye'de hala 'oral' döneminde olduğunu vurgulayan Cengizkan; mimarlık talep edebilecek büyük bir çoğunluk üzerinde hiçbir çalışma yapılmadığını da sözlerine ekledi. 


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :