Yaratıcı ve İlham Veren Kentler İçin Ulusal Fikir Yarışması

mimarizm.com / 14 Ekim 2019
ARCHISECTIONS tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yaratıcı ve İlham Veren Kentler Ulusal Fikir Yarışması’na son katılım tarihi 30 Kasım.

Yarışmanın Amacı ve Temaları
Mimarlık, İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin etkileşime açık ve katılımcı biçimde buluşabileceği, kendi önerilerini aktarıp başka fikirlerden beslenebilecekleri bir platform yaratılmasıdır. 

Yaratıcı ve ilham veren kentten gelen tarihsel, sosyolojik, sanatsal, kültürel ve sürdürülebilir bir etki ya da algı, yaratıcı bir güçle doğadan yaşama esin kaynağı olmalıdır. Bu kapsamda yaratıcılık, yeni bir perspektifle değerlendirme, bir kent kavramı ile mekân ve çevresi oluşturma olgusudur. Tüm dünyada eşzamanlı olarak küresel boyutta bir değişim yaşanıyor. “Bu değişimin yarattığı etkinin yaratıcı ve ilham veren kentlere ve kentsel mekanlara yansıması nasıl olur?” sorusu bu fikir yarışmasının temelini oluşturmaktadır. Yarışmanın 2019 yılı teması “yaratıcı ve ilham veren kentler için tasarım” olarak belirlenmiştir. Katılımcılardan gündelik hayata dair sunulan dinamiklerden, kentsel biçimleniş stratejilerine varana kadar farklı ölçeklerdeki mekanizmaların yaratıcı eylemlere ve müdahalelere açık olduğu; yani hakkında düşünen, harekete geçen bireylere ve gruplara ilham verebilen kentlere yönelik öneriler beklenmektedir. 

Bu bağlamda öğrencilerin hızla değişen kentlerin geleceklerine dair ilham olabilecek kentsel/mimari bir fikir üretmeleri beklenmektedir. Katılımcıların yeni bir kentsel ve mimari fikir önerirken ütopya, ekotopya, distopya ve heterotopya kavramlarını ele almaları, geleceğin kentlerine ilham vermesi amacı ile bu kavramlara ait çağdaş yorumlar üretmeleri, yaratıcı bir kent ve mekâna dair olası mimari fikirleri ortaya koymaları beklenmektedir.

Başvuru Koşulları
- Yarışma ekip ya da bireysel olarak ise Mimarlık, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı alanlarına açıktır. Yarışmaya ekip olarak katılınması durumunda ekip başının yine Mimarlık, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı alanlarından olması istenmektedir. Disiplinler arası çalışmanın ürünü olan ve farklı disiplinlerden (Sosyoloji, Antropoloji vb.) ekiplerin bir arada katkı koyduğu projeler yarışmaya katılabilir.

- Yarışmaya; Türkiye Cumhuriyeti’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında eğitim gören tüm Mimarlık, İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde, yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.

- Yarışmaya katılan her projenin, özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir.

- Yarışmacılar sadece 1 proje ile yarışmaya katılabilirler.

- Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla yarışmacılar projelerinin Archisections tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir. 

- Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ile bu kişilerin birinci derece yakınları katılamazlar. 

- Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartnamenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 02.10.2019
Soru Sormak için Son Tarih: 22.10.2019 (17:00'ye kadar)
Soruların Cevaplarının Açıklanması: 26.10.2019
Proje Teslimi: 30.11.2019 (17:00'ye kadar)
Jüri Değerlendirmesi: 04.12.2019
Sonuçların İlanı: 06.12.2019
Ödüllerin Açıklanması: 10.12.2019/11.12.2019

* Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan proje sunuş paftalarının yarışma raportörlüğüne en geç 09.12.2019 tarihinde saat 17:00’dan elden ulaştırılması gerekmektedir. 

Yarışmanın Değerlendirilmesi
Yarışma Seçici Kurulu: Sevinç Ormancı (Y. Mimar, Archisections), Melike Altınışık (Mimar, Melike Altınışık Architects), Ümit T. Arpacıoğlu (Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Ece Ceylan Baba (Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi), Murat Gül (Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi), Elmira Gür (Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi), Nüket Güz (Prof. Dr., Beykoz Üniversitesi), Demet Mutman (Dr. Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi), Mustafa Özgünler (Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Jean François Pérouse (Dr.,  Toulouse Jean-Jaurès Üniversitesi/Fransiz Anadolu Arastirmalari Enstitüsü), Murat Tabanlıoğlu (Mimar, Tabanlıoğlu Mimarlık), Vehbi Tosun (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi), Hülya Turgut (Prof. Dr., Özyeğin Üniversitesi), Han Tümertekin (Y. Mimar, Mimarlar ve Han Tümertekin), Gülay Usta (Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi), Tanay Sıdkı Uyar (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)
Raportörler: Arş. Gör. Meltem Çetinel (İstanbul Kültür Üniversitesi), Arş. Gör. Erenalp Büyüktopcu (İstanbul Teknik Üniversitesi), İç Mimar Gizem Kahraman, İç Mimar Burçin Kaymaz

İznik Belediye Başkanlığı Sponsorluğunda Ödüller
Birincilik Ödülü: 4.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL
Beş Adet Eşdeğer Mansiyon: 1.000 TL

Staj Ödülleri
Birincilik Ödülü: Tabanlıoğlu Mimarlık Staj
İkincilik Ödülü: Mimarlar ve Han Tümertekin Staj
Üçüncülük Ödülü: Mimarlar ve Han Tümertekin Staj

Dört Adet Eşdeğer Mansiyon:

- 2 adet Tabanlıoğlu Mimarlık Staj

- 1 adet Mimarlar ve Han Tümertekin Staj

- 1 adet Melike Altınışık Architects Staj

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayın.


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :