Mimarizm
Mimarizm
Etkinlikler
OcakŞubatMartNisan
MayısHaziranTemmuzAğustos
EylülEkimKasımAralık
Yarışmalar
OcakŞubatMartNisan
MayısHaziranTemmuzAğustos
EylülEkimKasımAralık
Mimarizm

XONE Seramik Tasarım Ödülleri 2015

mimarizm.com / 04 Ocak 2016
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, “XONE Seramik Tasarım Ödülleri” ile günümüzün ve geleceğin tasarımcılarını, yeni malzemelerin getirdiği olanakları,değişen yaşam mekanları ve ihtiyaçları ile sektörün yapısını dikkate alarak, yeni yaşam mekanlarına uygulanabilen, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar sunmaya davet ediyor.

Amaçlar:
a. Seramik ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve yurtdışında Türk seramik sektörünün rekabet gücünü artırmak,
b. Sektörün imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
c. Sektörün yurt dışında Türk seramik imajını yükseltmek ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
d. Nihai tüketici ve profesyonel kullanıcı isteklerine cevap vermek,
e. Bitmiş ürün ihraç etmenin yanı sıra rekabette de tasarımda da öne geçerek dünya seramik sektöründe söz sahibi olacak tasarımlar yaratmak,
f. Tasarımın sektör için önemini vurgulamak, tasarım fikrini teşvik etmek ve tasarımın uygulanabilir olmasını sağlamak.
g. Endüstriyel tasarım ile seramik ürün grubuna kazandırılacak ilave katma değerlerin yaygınlaştırılmasıyla bunun rekabette kazandıracağı avantajlar konusunda bir bilinç yaratmak,
h. İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
i. Türkiye’de üretici firmalar ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,
j. Geleceğin seramik pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak,
k. İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, rasyonel, özgün, estetik, işlevsel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan seramik karo ve vitrifiye tasarımlarını sektöre kazandırmak.

Ödül Programının Konusu:
XONE Seramik Tasarım Ödülü, "Seramik Kaplama Malzemeleri" ve "Seramik Sağlık Gereçleri" olmak üzere iki farklı ürün grubunda düzenlenmektedir. 

a. Seramik Kaplama Malzemeleri: Seramik kaplama malzemesi, düşey veya eğik yüzeylere harç vb. yapıştırıcı malzeme ile tespit edilen bitirici bir malzemedir. Niteliği kullanılacağı yere göre değişir. Seramik malzeme ile kaplanacak duvar, döşeme vb. yüzeylerin, malzemeleri taşıyacak, düz ve sağlam yüzeylere sahip olması gerekir. Elastik ve hareketli yüzeyler düz kaplama malzemesinin kaplanması için uygun yüzeyler değildirler. Bu nedenle kaplanacak yüzeylerin beton, taş, tuğla, harç vb. gibi kargir malzeme niteliğinde olması gerekir. Çoğunlukla döşeme kaplama ve duvar kaplama olarak iki türde kullanılır.

b. Seramik Sağlık Gereçleri: Seramikten yapılmış ve genellikle banyo ve tuvaletlerde kullanılan lavabo, lavabo ayağı, klozet, rezervuar, bide, pisuvar, helataşı, eviye, küvet, duş teknesi ürünleridir. Her iki ürün grubunun da çağdaş çizginin gereklerine uygun, estetik, hijyenik, insan sağlığına uygun, enerji tasarrufu sağlayan, ihraç edilebilir ve sektöre katma değer sağlayacak birim veya sistemler olması gerekmektedir. Tasarımı yapılan ürünler için sunulacak projelerde malzeme olarak seramik malzemeler, gerekli görülen tüm aksesuarlar ve diğer teknolojik malzemeler kullanılabilecektir.

Katılım Koşulları:
1. Üretilmiş Ürün ile katılım (Ürün Kategorisi)
a. Üretilmiş, bitmiş ürünler arasında gerçekleştirilecek bir değerlendirme sistemidir. Sisteme başvuruyu ürünün tasarımcısı, üretimin gerçekleştiği firma ile gerçekleştirmelidir.
b. Ürün tasarımcısı üniversite mezunu olan ve/veya doktora yapan kişiler olarak tanımlanmıştır.(Herhangi bir tasarım üniversitesi mezunu olma şartı aranmamaktadır.)
c. Sertifika ödül ilan tarihinden itibaren son beş yıl içersinde geçerli Türk Patent Enstitüsü’ne endüstriyel tescili için başvurmuş ve pazara sunulmuş olan, ticarileşmiş ürün sahipleri de, tescil belgelerini sunma koşuluyla ödüle başvurma hakkına sahiptir.
d. Ödüle ekip olarak katılım mümkündür.

2. Yeni Tasarım ile katılım (Fikir Kategorisi)
a. Bitmiş ürün olmaksızın maket, prototip yada 3D çizim ile katılım sağlanabilmektedir.
b. Üniversite mezunu olan ve/veya doktora yapan kişiler başvuru yapabilir. (Herhangi bir tasarım üniversitesi mezunu olma şartı aranmamaktadır.)
c. Ödüle ekip olarak katılım mümkündür. 

Ödüle başvuran her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile ödüle başvuran varsa diğer başvuruları ödül kapsamından çıkarılacak ve varsa verilmiş olan ödüller geri alınacaktır. Bu şartlara uymayanların projeleri ödüle başvurmamış sayılır.

Aşamalar:
XONE Seramik Tasarım Ödülleri tek aşamadan oluşmaktadır. Her iki kategori için de A2 boyutunda hazırlanmış bir format içinde, ölçekli ve beyaz zemin üzerinde çalışılmış, bir tasarım /ürün önerisi istenilmektedir. Başvuranların tasarımlarını 3 boyutlu, fotoğraflı, açıklamalı ve renk alternatifleri ile paylaşmaları önerilerini daha anlaşılır kılacaktır.

Yarışma Takvimi:
Şartname İlan Tarihi: Kasım 2015
Proje Teslim Tarihi: 25 Mart 2016 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı: 01 Nisan 2016
Ödül Töreni Tarihi: 03 Haziran 2016

Jüri:
Seramik Kaplama Malzemeleri Kategorisi
Defne KOZ, Tasarımcı
Dr. Ece Ceylan BABA, Seranit Grup - Başkan Yardımcısı, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Erdem AKAN, Eczacıbaşı Grubu Tasarım Direktörü
Levent ERDEN, Next Academy Başkanı
Tapani HYVONEN, Tasarımcı
Ahmet T. YAMANER (Yedek Jüri Üyesi), Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı (Karo), Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Üyesi, Seramik Tanıtım Grubu Başkan Yardımcısı
Zeliha ÖZAY (Yedek Jüri Üyesi), Kale Seramik Ürün ve Tasarım Direktörü

Seramik Sağlık Gereçleri Kategorisi
Arni AROMAA, Pentagon Tasarım Kurucu Ortağı
Can YALMAN, Can Yalman Design Kurucusu
E. Sertaç ERSAYIN, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Başkanı
Olaf BARSKI, Barski Design Kurucusu
Ömer Faruk YAKUPOĞLU, YATASARIM Kurucusu
Bahadır KAYAN (Yedek Jüri Üyesi), Bodur Proje Geliştirme Gayrimenkul İnşaat San. A.Ş. Genel Müdürü, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Seramik Tanıtım Grubu Başkanı
Tolga BERKAY (Yedek Jüri Üyesi), BİEN Seramik Tasarım Müdürü

Değerlendirme ve puanlama, aşağıdaki kriterlere göre bir bütün olarak yapılacaktır. Jüri üyeleri değerlendirme yöntem ve kriterlerini belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.
• Taşıdığı İhracat Potansiyeli
• Tasarım (İnovatif Olması, Estetik Olması, Rasyonel Olması, İşlevselliği)
• Teknoloji (Ar-Ge Projesi Yaratılması ve Teknolojik Detaylarla Güçlendirilmesi )
• Pazar (Üretilebilirliği ve Uygulanabilirliği, Üretim ve Kullanım Esnasında Malzeme ve Enerjiyi Etkin Kullanması)
• Çevre (İnsan Sağlığına Dikkat Edilmesi, Çevreye Duyarlı Olması)
• Kullanım Senaryosu (Kullanım, Taşıma, Nakliye, Depolama ve Takma-Sökme Kolaylığı Sağlama, Kullanıcı Güvenliğini Sağlaması, Kalite Koşullarına Uyumlu Olması)

Ödüller:
Seramik Kaplama Malzemeleri Ürün Kategorisi
Birincilik Ödülü: Gold XONE Sertifika
İkincilik Ödülü: Silver XONE Sertifika
Üçüncülük Ödülü: Bronze XONE Sertifika

Seramik Kaplama Malzemeleri Fikir Kategorisi
Birincilik Ödülü: Gold XONE Sertifika
İkincilik Ödülü: Silver XONE Sertifika
Üçüncülük Ödülü: Bronze XONE Sertifika

Seramik Sağlık Gereçleri Ürün Kategorisi
Birincilik Ödülü: Gold XONE Sertifika
İkincilik Ödülü: Silver XONE Sertifika
Üçüncülük Ödülü: Bronze XONE Sertifika

Seramik Sağlık Gereçleri Fikir Kategorisi
Birincilik Ödülü: Gold XONE Sertifika
İkincilik Ödülü: Silver XONE Sertifika
Üçüncülük Ödülü: Bronze XONE Sertifika

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız. 


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :

Bölüm Sponsorları
Künye
Teslim Tarihi

25.3.2016 00:00: