Cami Tasarımı Fikir Yarışması

mimarizm.com / 15 Ocak 2019
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca düzenlenen; camilerin çeşitli yan işlevler ile desteklenmiş bir odak olmasına yönelik fikirlerin paylaşımını amaçlayan "Cami Tasarımı Fikir Yarışması"na proje teslimi için son tarih 10 Nisan 2019.

Yarışmanın Türü ve Şekli
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi üzerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık, mühendislik, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Amacı
Camiler, gerek toplumsal hayatın içindeki yerleri, gerekse kutsal ve mistik sembol niteliği taşımaları açısından çok önemli yapı türlerindendir.

Zengin İslam mimarlık geleneğinde camiler, ibadethanenin sosyal hayatın merkezinde yer almasını sağlayacak donatılar, farklı işlevlerle birlikte ele alınmış, ulaşım, iklim, topografya, malzeme, insan ölçeği önemle gözetilmiş, inşaa edilen mekânın strüktür, sembolizm ve oran meseleleri ele alınmış, taş, tuğla, ahşap ve benzer malzemeler kullanılarak oluşturulan strüktürel elemanların tezyiniliği yanında çeşitli satıh düzenleme imkanları, bezeme, hat kullanımı, tabii, suni aydınlatma ile zenginleştirilerek caminin sosyal ve dini ruhunu yansıtan pek çok ibadethane mekanı oluşturulmuştur.

Ülkemiz cami mimarisinde çok zengin bir tarihi birikime sahip olmasına karşın günümüzde, eskinin çoğunlukla başarısız taklidinden veya kimliksiz tasarımlardan öteye geçilemeyip beklentiler karşılanamamıştır. Bu nedenle, önerilecek camiler bir yönüyle geleneksel tecrübeyi içselleştiren, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, aynı zamanda günümüzün imkânlarını da kullanan bir tasarım yaklaşımı ile ele alınabilir. Yarışmanın amacı İslam dinin ibadethane mekanı olan camilerin, çeşitli yan işlevler ile desteklenmiş bir odak olmasına yönelik fikirlerin paylaşımının sağlanmasıdır.

Camilerin;

- Kent ve kentli ile olan ilişkileri göz önünde bulundurularak, bölgenin tarihi ve mimari dokusuna, açık ve kapalı mekanlara, doğal ve yapılı peyzaja uygun olması,

- Yarışmanın özendireceği tasarım yaklaşımının geleneksel cami mimarimizin birey üzerinde bıraktığı ferahlık, yalınlık, tevazu ve huzur gibi insani hallerin oluşumunu önemseyen mekânsal çözümlemeleri hedeflerken; çağımızın teknolojik gelişmelerine uygun yapısal ve işlevsel yenilikleri de içermesi,

- Kadın, engelli, yaşlı, genç ve çocuklar tarafından ulaşılabilir, güvenli ve konforlu bir şekilde kullanılabilen, estetik, sağlamlık ve ekonomiyi de gözeten bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir.

Yarışma Yeri
Yarışmacıların topografya iklim ve çevresel koşullarını dikkate alabilmeleri için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde seçilen tasarım alanları şartname ekinde belirtilmiştir. Yarışmacıların yer görme zorunluluğu yoktur.

Yarışmanın Kategorileri
Yarışma 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir:

1. Kategori: 200 kişilik cami

2. Kategori: 1000 kişilik cami

Her iki büyüklükteki cami, kendi kategorisinde değerlendirilerek ödül alacaktır. Yarışmacılar, seçtikleri bir kategoride veya ayrıca şartname bedeli ödemek ve farklı bir rumuz belirlemek şartı ile birden fazla kategoride yarışmaya katılabilirler.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılmak isteyenler 10.04.2019 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.

Yarışmaya mimarlar katılabilecektir. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının mimar olması şartıyla, ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, mühendislik, ilahiyat, sosyoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi vb.) bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler ekipte ancak “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler.

Konunun niteliğine bağlı olarak diğer meslek gruplarından (iç mimarlık, peyzaj, mühendislik vb.) danışmanlık hizmeti alınabilir. Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur.

Şartname almak için son tarih 10.04.2019 saat 17:00’dır.

Yarışma şartname ve eklerine linkten ulaşılabilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
- Fatma Varank; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı
- Banu Aslan Can; Yapı İşleri Genel Müdürü
- Yusuf Büyük; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü
- Haydar Bekiroğlu; Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

Asil Jüri
- Hacı Mehmet Güner, Mimar
- Sami Kalfaoğlu; Y. Mimar (Konya Teknik Üniversitesi)
- Mahmut Sami Kirazoğlu, Y. Mimar
- Emine Öğün, Mimar
- Dr. Ali Uzay Peker,; Mimarlık Tarihçisi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
- Mustafa Levent Sungur; İnşaat Mühendisi
- Metin Tekin; İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri
- Murat Akınbingöl; Y. Mimar
- Dr. Alidost Ertuğrul;- Y. Mimar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
- Dursun Duyar; İnşaat Mühendisi
- Bilgin Köseoğlu; İnşaat Y. Mühendisi

Raportörler: Ali Rıza Demirel; Şehir ve Bölge Plancısı İlknur Tekin; Mimar, Muhammet S. Yaylalı; Mimar

Raportör Yardımcıları: Umut Ayanoğlu; Mimar, Filiz Çelebi; Y. Mimar, Berna Çengel Koç; Mimar, Gökhan Doğan; Uzman, Özlem Duran; Y. Mimar, Muhammet Korkmaz; Mimar Nurcan Özcan; Mimar, Ferdi Tağa; Uzman

Soru ve Cevaplar
Yarışmacılar, 27.01.2019 günü saat 17.00’ye kadar yarışmaya ait soruları info@camitasarimi.com eposta adresine ileteceklerdir. (e-posta dışında başka şekilde iletilecek sorulara yanıt verilmeyecektir) Sorular ve cevapları yarışma dokümanı niteliğindedir. Soruların cevapları yarışma web sitesinde yayınlandıktan sonra yarışma şartnamesinde herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değildir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 28.12.2018

Sorular için son gün: 27.01.2019

Cevapların İlanı: 12.02.2019

Proje Teslim Tarihi: 10.04.2019

Jüri Toplanma Tarihi: 18.04.2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 03.05.2019

Kolokyum ve Sergi Tarihi: www.camitasarimi.com web adresinde ilan edilecektir.

Sonuçların İlanı
Yarışmanın sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete’de ve yarışma web sitesinde ilan edilecek ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :