Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması

mimarizm.com / 07 Şubat 2017
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi için yeni bir yerleşke tasarımı elde etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 25 Nisan 2017.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı Balıkesir ili Bandırma ilçesi sınırları içindedir. Doğanpınar Mahallesi ve 101 ada 2,5 parsel ile 0 ada 599 parsel sınırları içinde yer alan yarışma alanının yeri web adresinde gösterilmiştir. Yarışma alanının mülkiyeti Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir.

Yarışmanın konusu bu alanda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi için yeni bir yerleşke tasarımının yapılmasıdır.

Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Ekip başı 3 disiplinden herhangi birisinden olabilir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır.
- Mimar
- Peyzaj Mimarı
- Şehir plancısı

TMMOB'nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer Kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli "Onyedi Eylül Üniversitesi Yarışması" açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 7 Şubat 2017, Salı
Son Soru Sorma Tarihi: 2 Mart 2017, Perşembe
Soruların Yanıtlarının İlanı: 6 Mart 2017, Pazartesi
Yer Görme için Son Tarih: 3 Nisan 2017, Pazartesi
Proje Teslim Tarihi: 25 Nisan 2017, Salı
Kargo ile Teslim Alım için Son Gün: 27 Nisan 2017, Perşembe
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 29 Nisan 2017, Cumartesi
Kolokyum ve Ödül Töreni: 6 Mayıs 2017, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
Süleyman ÖZDEMİR, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
Ahmet Edip UĞUR, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Dursun MİRZA, Bandırma Belediye Başkanı
Muzaffer AKDOĞAN, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.
Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri
Hilmi GÜNER, Mimar
Tülin HADİ, Mimar
Doğu KAPTAN, Mimar
Murat MEMLÜK, Peyzaj mimarı
Savaş Zafer ŞAHİN, Şehir plancısı

Yedek Jüri Üyeleri
Oğuz AYOĞLU, Peyzaj mimarı
Oknur ÇALIŞKAN, Mimar
Murat YILDIZ, Şehir plancısı

Raportörler
Mustafa YILDIRIM, İnşaat mühendisi
Ümit GÜNEŞ, Elektrik mühendisi
Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

Raportör Yardımcıları
Mehmet ÜNEŞ, İnşaat mühendisi
Sezer ÜNAL, Peyzaj mimarı

Ödüller 
1. Ödül: 100.000 TL
2. Ödül: 80.000 TL
3. Ödül: 60.000 TL
1. Mansiyon: 40.000 TL
2. Mansiyon: 40.000 TL
3. Mansiyon: 40.000 TL
4. Mansiyon: 40.000 TL
5. Mansiyon: 40.000 TL

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.  


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :