Mimarizm
Mimarizm
Etkinlikler
OcakŞubatMartNisan
MayısHaziranTemmuzAğustos
EylülEkimKasımAralık
Yarışmalar
OcakŞubatMartNisan
MayısHaziranTemmuzAğustos
EylülEkimKasımAralık
Mimarizm

SMGM Yoluna Devam Ediyor

mimarizm.com / 16 Aralık 2008
Mimarlar Odası SMGM Yürütme Kurulu'ndan, Danıştay tarafından alınan "Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği'nin 7. maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinin yürütülmesinin durdurulması" kararı üzerine bir açıklama daha geldi. Açıklamada "hukuksal duraksamanın iç gelişim ve yenilenme için bulunmaz bir fırsat" olduğu dile getirilerek "Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi çalışmaları devam ediyor" denildi.

Mimarlar Odası'ndan gelen açıklama metninin tamamı şöyle:

"Toplumlarda bazı dönemeçler bilimsel/teknolojik/sosyal gelişmeleri tetikler. 21. yüzyılın eşiğinde dünyanın tek bir vücut olarak paylaştığı mimarlık ve çevre krizi de, uluslararası boyutlarda başlayan ve UIA aracılığıyla oluşturulan bilinçlenme ve etkileşim sürecini tetiklemiştir. Mimarlar Odası 2004 yılında bünyesinde ve kendi yapılanmasına en uygun biçimde kurduğu Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi ile bu toplumsal krize anlamlı bir yanıt vermiştir.

"Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi, mimarlık mesleği ve mesleki hizmetin etkinliğini, verimliliğini ve gelişimini sürekli kılmak amacıyla, meslek mensuplarına değişen dünya koşulları, bilimsel teknolojik gelişmeler ve toplumsal gereksinmeler çerçevesinde, mesleki formasyonlarını, sürekli gelişme ortamlarını, olanaklarını ve fırsatlarını sunmak, edindiği yeni bilgi ve becerilerini değerlendirmek ve referansları haline getirmek amacıyla kurulmuştur.

"Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi, kendi dünyasındaki örgütlenme başarısı ile UIA tarafından takdir görmüş; dünyada ikinci bölge olarak adlandırılan ve Türkiye çevresindeki, Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkelerini kapsayan 30 ülkenin sürekli mesleki gelişim etkinliği örgütlenmesi yolundaki çabalarına destek için öncü sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu başarı eğitim bilinci yüksek meslektaşlarımızın ve örgütlenme deneyimi kuvvetli meslek Odamızın başarısıdır.

"Avrupa ülkelerinin tümünde ve ABD, Kanada gibi gelişimin öncülüğünü yapan ülkeler bütünün sürekli mesleki gelişim etkinlikleri, mesleki toplumsal sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır. Uzun yıllardır süregelen uygulama deneyimleri bulunmaktadır. Bu gelişimi destekleyen yasal altyapı zaman içinde mesleki sorumluluğu destekleyici, olgun bir düzeye ulaşmış durumdadır. Toplumumuzda henüz yeni olan bu deneyim sizlerin eleştirileri ile günden güne olgunlaşmakta, yasal altyapı da paralelinde kurulmaya çalışılmaktadır.

"Geldiğimiz aşamada, Büro Tescil Belgesi'ni "yenilemek" isteyen meslektaşlarımız için SMM Yönetmeliği ile getirilen zorunluluk hukuksal süreçlerin açıklık kazanmaması nedeniyle askıya alınmıştır. Yargı süreci halen devam etmektedir.

"SMGM hukuksal duraksamanın yarattığı bu yeni dönemeci, kendi iç gelişimi ve yenilenmesi için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Tüm üyelerimize yaygınlaştıramadığımız için endişe duymakta olduğumuz mesleki gelişim etkinliklerinin daha da geliştirilmesi, sistemleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için değerlendirme süreçlerimiz hızla devam etmektedir. II. SMG Çalıştayı içeriği de bu yönde oluşturulmuştur. Sürekli mesleki gelişimin toplumsal bir proje olarak tasarımının başına dönülüp, mimarlık bilgisinin felsefe temelleri, kuramı, güncel gelişim alanlarının yeniden gözden geçirilmesi, yaşam boyu gelişme için önerilecek etkinlik ve eğitim alanlarının çeşitlendirilmesi konu alınacaktır. Bunun yanında, yetişkin eğitiminin gereklilikleri ve eğitim ve etkinlik tasarımlarında ortaya konacak davranış modelleri de konular arasındadır. Bu alandaki yaratıcı, kışkırtıcı, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması çalıştayın amacı içindedir.

"Unutulmamalıdır ki, hukuksal süreçler geçerli yasaların tanımladığı mantık içinde değerlendirmelerde bulunur. Oysa, geleceği biçimlendirmeye soyunmuş mesleğimizin ve dolayısıyla da sürekli gelişimin hedefleri, süregelene eleştirel bakarak, daha ileriye dönük yasaların çıkmasında öncü rol oynar.

"Mesleğimizin sahip olduğu ilerici toplumsal konumun farkında olarak, sürekli mesleki gelişim etkinliklerimizi planladığımız ve özlem duyduğumuz düzeye taşıma çabalarımıza inançla devam ediyoruz ve yasal süreçlerin çözümünü ilgililere bırakıyoruz."
İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :

Bölüm Sponsorları