İçmimar Hakları Platformu: "Meslek Alanımız 10 Yıldır Gasp Ediliyor"

mimarizm.com / 17 Mart 2015


İçmimarların mesleki haklarını savunmak üzere yedi sivil insiyatifin işbirliğiyle kurulan İç Mimar Hakları Platformu ; mimari iç mekan düzenleme, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek alanındaki hizmetlerin Mimarlar Odası yönetmeliğinden çıkarılışının 10. yıldönümünde bir basın açıklaması yayımlayarak, TMMOB kararına rağmen düzenlemeye uymayan Mimarlar Odası yönetimini protesto etti. Platform, "gaspa seyirci kalan" Mimarlar Odası Genel Merkezine siyah çelenk gönderdi. 


İç Mimar Hakları Platformu Yürütme Kurulu dönem sözcüsü Muhittin İnce tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"12 MART 2005 DEN 12 MART 2015'E  10 YILDIR MESLEK ALANIMIZ GASP EDİLİYOR"

Değerli Basın Mensupları,
     
İçmimar Hakları Platformu İçmimarların mesleki hakları alanında mücadele eden 7 sivil insiyatif 'in işbirliği ile İçmimarların her alanda gasp edilen haklarını savunmak amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.
    
1925 yılında Mimar Sinan Üniversitesinde İç Mimarlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Üniversite düzeyinde 4 yıl boyunca aldığı eğitimin kapsamı, kanun ve yönetmeliklerde tanımlandığı ölçütlere göre yapı üretim sürecinden itibaren mimari kabuk içerisini kullanıcı ihtiyaçlara göre tasarlayarak ve yaşanılabilir hale getirmek için gerekli planlama tefriş ve detayları hazırlamak uygulama denetimini yapmaktır.
     
TMMOB'nin 12 Mart 2005 tarih 215 nolu kararı ile Mimarlar Odası yönetmeliğinden Mimari iç mekan düzenleme, donanımı ve tasarımı hizmetleri, Şehir Planlama ve Peyzaj Mimarlığı meslek alanındaki hizmetler çıkartılmıştır. Mimarlar Odası bu ayrıştırmaya karşı mahkemelere başvurmuş, Danıştay 8. Daire Esas No : 2005/5827 Karar No : 2007/2060. ile TMMOB'nin Mimarlık mesleğinin içerisinden İçmimarlık alanını, Şehir Plancılığı ve  Peyzaj Mimarlığı meslek alanlarını çıkarma kararını doğru bulmuştur.
        
Ülkemiz Mimarları, Şehir plancılığı ve peyzaj mimarları alanından çekilmişlerdir. TMMOB'nin ayrıştırmasına ve mahkeme kararlarının aleyhlerinde sonuçlanmasına  rağmen, Kütle içi planlama, tefriş ve detayları Belediyelere verilen ruhsat projelerinde, Mimari projelerde gösterilmek suretiyle İç Mimarların meslek alanını gasp etmekte ve, İç Mimarların mesleklerini icra etmelerine engel olmaktadırlar.
     
Belediyelere ve diğer kurumlara ruhsat almak üzere sunulan projelerin neredeyse tümünde İç Mimarın icra etmesi hukuksal zorunluluk olan alan, Mimari projeler içerisinde icra edilmekte, bu projeler belediyelerdeki Mimar meslek adamlarınca incelenmekte ve hal böyle olunca belediyelerin ve kamu kurumlarının istihdam etmesi mecbur olan, İç Mimarlara ihtiyaç duyulmamakta ve İç Mimarların kamuda istihdamı mümkün olmamaktadır.


Mevcut durumdan sadece İç Mimarlar değil Ülkemiz ekonomisi de ciddi zararlar görmektedir.


Üniversitelerin 4 yıl süreli İç Mimarlık Eğitimini almış İç Mimarlarca icra edilmesi gereken İç mimari projeler bu alanda sınırlı eğitim almış mimarlarca hazırlanmakta ortaya bilim ve hukuka aykırı, işlev ve estetikten uzak iç mekanlar çıkmaktadır.
   
Ülkemiz Mimarlarının neden olduğu mevcut durum, ülkemiz kaynaklarına zarar vermektedir.
   
Fonksiyonel olmadığından dolayı hizmet vermeye başladığının ertesi günü tadilat yapılmak zorunda kalan binlerce kamu ve özel sektör binası mevcuttur.
   
Üniversitelerimizin İç Mimarlık bölümlerinde öğrencilere 2005 yılındaki TMMOB'nin meslek ayrıştırması ve İç Mimarlar Odası SMM yönetmeliği hakkında bilgilendirici dersler verilmemekte, mezun olan meslektaşlarımız mesleki bilinçten ve haklarından habersiz durumda bırakılmakta ve İçmimarlar Odasına kaydolmamaktadır.
     
Temel insan hakkımız olan eğitim aldığımız alanda kamu ve özel sektörde çalışma hakkımıza engel olunmaktadır. İç Mimarlık Mesleği mensupları İç Mimari Proje üretmek yerine niteliksiz alanlarda çok düşük ücretlerle çalışmaktadır.
     
Aynı fakültelerde 4 yıl süreli eğitim verilerek yetiştirilen Mimar ve İçmimarlar arasında bu denli ayrımcılığın yapılması, Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır.
     
Son yıllarda Devlet ve Özel Üniversitelerde 60 civarında İç Mimarlık Bölümü açılmıştır. Açılan bu bölümlerde mimar egemen bir akademisyen kadrosu mevcut bulunmakta İç Mimar kökenli akademisyen sayısı birçok bölümde 1 ya da 2'yi geçmemekte, adeta İç Mimarsız İç Mimarlık eğitimi verilmektedir.
    
Son günlerde, "akademik eğitim veriyoruz" sloganlarıyla halkımızı yanıltıcı reklamlarla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı özel kursların 6 aylık kurslarla İç Mimar yetiştirdiği iddiası vardır.
   
Mimarlık mesleği mensuplarına sesleniyoruz. İçmimarlık mesleğinin oluşumuna 1923 yılında karar veren siz, TMMOB'ye kabul edilmesi için karar veren rapor hazırlayan siz, 60 adet İçmimarlık bölümünün %80'ini kuran yine siz, 10 yıldır gasp ettiğiniz meslek alanımızdan çekilin, Temel insan hakkımıza, Anayasaya, Kanunlara saygılı olun.
  
TMMOB'ye sesleniyoruz. Aldığınız kararın, mahkeme kararlarının, arkasında durun.
   
Ülkemizdeki Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz; Belediyelere ruhsat almak üzere giden tüm Mimari projelerde aldığımız eğitimle, Anayasa ile Kanunlar ile tanımlanmış alanımız Mimarlık mesleği mensuplarınca ihlal ediliyor, Ülkemiz zarar görüyor.
  
TMMOB kararının 10. yıldönümünde mahkeme kararlarına göre üyelerinin mesleki denetimini yapmayan,gaspa seyirci kalan Mimarlar Odası Yönetimini protesto ediyor, Genel Merkezine Siyah Çelenk gönderiyoruz.    

İÇ MİMAR HAKLARI PLATFORMU        


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
  • Sidret yılmaz 12 ay önce Bende ev dekorasyonuyla ilgilenen seven biriyim. Ama Türkiye'de onların tasarımlarında bile imzalarını kullanamadıklarından haberdarım. Üniversite tercihlerime yazarsam mezun olduğumda iş bulur muyum?
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :