Mimarizm
Mimarizm
Etkinlikler
OcakŞubatMartNisan
MayısHaziranTemmuzAğustos
EylülEkimKasımAralık
Yarışmalar
OcakŞubatMartNisan
MayısHaziranTemmuzAğustos
EylülEkimKasımAralık
Mimarizm

Gelibolu Yarımadası Yarışması'na Tepkiler Sürüyor

mimarizm.com / 17 Şubat 2009

Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) açıklamasının tam metni şöyle:


Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 05.01.2009 tarihli 27101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilen ''Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kabatepe Tanıtım Merkezi Fikir Projesi Yarışması'nın ''Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği'' uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılmıştır. TSMD Yarışmalar Komitesi yarışmanın içeriği ve şartnamenin içeriği ile ilgili aşağıdaki tespitleri yapmıştır.

Yarışmalar Yönetmeliği'nin 7.g maddesi ''Fikir Yarışmaları: Sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluşlar, yöntemler, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek amacıyla mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanlarında daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi amacıyla açılan yarışmalardır. Bu yarışmalar daha sonra açılacak başka bir yarışmaya veya uygulamaya yönelik plan ve proje çalışmalarını hazırlık niteliğinde de olabilir. '' Bu madde doğrultusunda yarışma şartnamesi incelendiğinde jüri oluşumu, yarışmacılardan istenenler, uygulamaya yönelik çizim ve fiyat teklifi istenmesi ve benzeri şartların fikir yarışması ile uyuşmadığı görülmektedir.

Yarışma Şartnamesinde Tespit Edilen Sorunlar:

Yarışma şartnamesinde '' A - Genel Bilgiler '' başlığı altında '' İmar Durumu : Kabatepe Tanıtım Merkezi'nin yapılacağı alana ait imar planı taslağı hazırlanmış olup Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayını beklemektedir.'' Yarışmalar yönetmeliği madde 11.a 1-2-3-4-5-6 maddelerinde belirtilen belgelerin yarışmacılara verilmesi gerekmektedir. Yönetmelik gereğince imar planı onaylanmamış bir arsada proje yarışması yapılamaz.

Yarışma şartnamesinin B1.2, B1.3, B2 maddelerinde yapılan açıklamalar ve yarışmacılardan istenilen dokümanların neredeyse uygulamaya yönelik ayrıntıda kapsamlı olması fikir yarışması kapsamını aşmaktadır. Ayrıca yarışma yönetmeliğinin 31.e maddesi ''Mühendislik, Fikir Projesi ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları'nda değerlendirme, eleme ve seçme şekli konunun özelliğine göre jüri tarafından yarışmadan önce tespit ve ilan edilir.'' Aynı zamanda yukarıdaki maddelerde istenilenlerin bu jüri kompozisyonu ile nasıl değerlendirileceği belirsizdir.

Yarışma şartnamesi C.3 maddesinde ilan edilen yarışma takvimi altında bulunan '' Belirlenen tarihlerin resmi tatile rastlaması halinde müteakip ilk iş günü esas alınacaktır'' ibaresi yarışma yönetmeliğine aykırıdır. Tarihlerin tereddüt yaratmayacak şekilde net olarak tespit edilmesi gereklidir. Jüri yarışmacıların sordukları sorulara Yarışma Yönetmeliği madde 28 gereğince 3 gün içinde cevap verme şartını yerine getirmemektedir.

Yarışma şartnamesi C-4 maddesinde belirtilmiş bulunan jüri listesinde jüri başkanının belirtilmemiş olması Yarışma Yönetmeliği 26-b maddesine uymamaktadır. Tek başına bu ayrıntı bile jürinin yönetmeliğe hakimiyetini sorgulanmasına neden olmaktadır.

Yarışma şartnamesi C.5 maddesinde satın alma bedelleri yanında bulunan '' Jüri ve idarenin gerekli görmesi halinde '' ibaresi Yarışmalar Yönetmeliği madde 31.e maddesine aykırıdır. Jüri hazırlık çalışmalarına başladığı andan itibaren yarışma konusunda tek yetkilidir. (Yarışma Yönetmeliği'nin 26. maddesine uymamaktadır.)

Yarışma şartnamesi C.7 maddesinde yer görme zorunluluğu olduğu belirtilmiş olmasına rağmen Yarışmalar Yönetmeliği 9.i maddesinde belirtilen ödenecek ücret ve ödeme koşulları belirtilmemiştir.

Yarışma Şartnamesi D 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 maddelerinde, istenenler fikir yarışması kapsamı ile uyuşmadığı gibi Yarışmalar Yönetmeliği'nin 13 nolu maddesine aykırıdır.

Yasal yönetmeliği ve bu güne kadar oturmuş geleneği içinde saygın bir konumda olan Yarışma ortamının yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilmesi hepimizin ortak isteğidir. Bu değişimin sistemin saygınlığını bozmadan yasal çerçeve ve devam eden gelenekler içinde oluşması için tüm meslek örgütlerinin aktif görev alması komitemizin dileğidir.

Sonuç olarak yarışmanın bu aşamada durdurulması ve yönetmeliğe uydurulması uygun olacaktır. Komitemizin görüşü taraflara bilgi verilip aksaklıkların düzeltilmesi için süre verildikten sonra olumsuz bir durum halinde idare mahkemesine gidilerek yarışmanın durdurulması yoluna gidilmesidir.


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :

Bölüm Sponsorları