LivenARCH-VI 2019: Yer Değiştiren Mimarlık

mimarizm.com / 07 Şubat 2019
25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek "LivenARCH VI 2019 Uluslararası Kongresi"nin teması "Yer Değiştiren Mimarlık". Alt temaların belirlendiği kongreye son özet teslimi tarihi ise 8 Mart 2019.

LivenARCH-VI 2019 Teması: Yer Değiştiren Mimarlık

Dünya nüfusundaki artışın ortaya çıkardığı yerleşme ve barınma sorunları, tarihi boyunca mimarlığın çözüm üretmesi beklenen en temel konularından olmuştur. Nüfus artışı ve yaşam alanlarında görülen diğer olumsuzluklar, insanların bir yerden diğerine göç etmesi ile sonuçlanmış ve mimarlık eylemi de bu olgunun getirdiği olumsuzluklardan payına düşeni almıştır. 

Günümüz dünyası giderek gelişen teknoloji, üretimde insan gücüne olan ihtiyacın azalması, tarım, sanayi ve ekonomide yaşanan krizler, savaşlar, açlık, terör, işsizlik gibi temelde hayatta kalmaktan, daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaya kadar çeşitlenebilen ölçeklerdeki sorunlar nedeniyle, insanların sürekli yer değiştirdiği bir dünyaya dönüşmektedir. Nüfusun çeşitli nedenlere ve hızlandırıcılara bağlı olarak farklı hedeflerle yer değiştirmesi, özellikle son onlu yıllarda hız kazanmaktadır. Yaşanan bu hareketlilikle, insanların kendi yaşam alanlarını bırakarak ikinci vatan olarak kabul edilen yerlere gitme zorunlulukları çözüm bekleyen yeni problem alanlarını, hem terkedilen hem de varılan yerler açısından iki yönlü olarak ortaya çıkarmaktadır. 

Bütünleşme, uyum, aidiyet, kalite gibi sosyal, kültürel, ekonomik problemlerin çözümleri, küreselleşen dünyada bugüne değin karşılaşılandan farklı araştırma ve tasarım alanlarını gündeme getirmekte; tüm çözümler, mimari ölçekte yansımasını bulmaktadır. Böylece “Yer Değiştiren Mimarlık”, görülebilen/görülemeyen tüm boyutları ile yerlerin, zamanların, mekanların varoluş biçimlerine, varoluşlarına ve var olma savaşlarına etkin bir zemin hazırlamaktadır. Orijinden, yeni yerlere “Yer Değiştiren Mimarlık”, insan, değer, kültür, hareket, göç, geçişlilik olgularına farklı bakış açıları ve farklı çözüm arayışlarıyla aktüel bir araştırma ve uygulama alanı oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda LivenARCH-VI Kongresi, “Yer Değiştiren Mimarlık” temasına, kuramsal ve pratik düzlemlerde açıklık getirmeyi hedeflemekte; mimari ve interdisipliner ölçekte, aşağıda yer alan başlıklar kapsamındaki tartışmalara çağrı yapmaktadır. 

Kongre Alt Temaları

- Bellek
- Aidiyet 
- Dönüşüm
- Hareketlilik 
- Yersizlik 
- Bağlamdışılık 
- Yıkma
- Sıradanlık
- Olanaklılık

Kongre Tarihleri

Özet Teslimi: 8 Mart 2019
Özet Kabul Bildirimi: 05 Nisan 2019
Tam Metin Teslimi: 12 Temmuz 2019
LivenARCH Kongresi: 25-28 Eylül 2019

İletişimlivenarchinfo@ktu.edu.tr


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :