Ekolojik Haklar ve Stratejik Plan Hazırlama Çalıştayı

mimarizm.com / 24 Temmuz 2019
Ekoloji Birliği ve Ekoloji Kolektifi’nin düzenlediği “Ekolojik Haklar ve Stratejik Plan Hazırlama Çalıştayı” 3-4 Ağustos günlerinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Ekoloji Birliğive Ekoloji Kolektifi’nin Ankara Barosu desteğiyle düzenlediği “Ekolojik Haklar ve Stratejik Plan Hazırlama Çalıştayı” davet metni:

Ekoloji Hareketlerine Davet
"Geçtiğimiz yerel seçimler ekoloji politikalarının odak olduğu bir gündemle biçimlendi. Temiz havaya, suya, ekmeğe, toprağa, tohuma olduğu kadar; hakça bir paylaşıma da duyulan özlem, seçimin sözünü, ruhunu ve sonuçlarını etkiledi. Geçtiğimiz 40 yılın ağır sermaye saldırısı altında ekoloji mücadelelerinin adalet, hakikat ve ekolojik bir yaşam arayışları sandığa yansıdı. Ekoloji mücadelelerinin göreli etkili olduğu bölgelerde çevreyi, toplumu ve sosyal gelişmeyi önlerine alan programlar seçimi kazandı. Halkın beklenti ve özlemlerini karşılayacak bütünlüklü bir yerel yönetim anlayışının ortaya çıkması ise ekoloji hareketlerinin yerel yönetimlere yönelik etkili bir politik ufuk oluşturmasından geçiyor.

Yerel Yönetimleri Aşağıdan Yukarıya Yönetmek!

Önümüzde duran süreç, “bir enkaz devraldık” söylemiyle harcanamayacak kadar kıymetli. İklim ve gıda krizi başta olmak üzere ekolojik krize karşı etkili bir adaptasyonun ve süreci tersine döndürecek toplumsal ilişkilerin kurulması, yerelden başlayarak yönetimin aşağıdan yukarıya yeniden düzenlenmesiyle mümkün. Bu nedenle de ekoloji mücadeleleri seçimlerde rüzgarın yönünü değiştiren sözü bir politik belge olarak hayata geçmeli. Bunu sağlamak için bizlere sorumluluk düşüyor. Yerel yönetimler 31 Mart 2019 seçiminden sonra 6 ay içinde stratejik planlarını hazırlayacaklar. Bizler de somut hedeflerimizi, stratejik plan içinde politika belgesi haline getirmeli ve kamu bütçesini yönetmeyi ufkumuza almalıyız. Bunu nasıl yapacağımızı konuşmak için de bir araya gelmeliyiz.